Statligt investeringsstöd kan ge fler hyresrätter

Regeringen har beslutat att satsa 6,7 miljarder kronor för att få fart på byggandet och bryta den akuta bostadsbrist som råder över stora delar av landet. Satsningar görs bland annat i form av investeringsstöd för byggande av hyresrätter, särskild stimulans till kommuner som bygger många hyresrätter och stöd för renovering och energieffektivisering av hyresrätter.

-Äntligen är det slut på den handlingsförlamning som har präglat bostadspolitiken så länge. Det här är nödvändiga satsningar för att kunna bryta bostadsbristen och jag ser detta som ett viktigt första steg för att få fart på bostadsbyggandet, säger Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen, i en kommentar.

-Vi måste öka byggandet rejält av bostäder som vänder sig till hushåll med normala och låga inkomster. Människor måste kunna flytta till och från arbete och studier och förändra sitt boende efter hur familjesituationen förändras. Då krävs det en massiv satsning på att bygga hyresrätter med rimliga hyror.

-Hyresgästföreningen har länge efterlyst investeringsstöd kombinerat med ett tak för hyresnivå eftersom det är det enda som har fungerat riktigt effektivt. Det är bra att regeringen har tagit till sig detta, säger Marie Linder.

-Idag kan man få rot-stöd för att bygga en inomhuspool i ett fritidshus i Malaga, men det går inte att få stöd för att energieffektivisera ett hyreshus i Molkom. Det är en absurd fördelning. Jag är glad att regeringen har lyssnat på våra argument och jag är övertygad om att de förslag regeringen nu presenterar kommer skapa goda förutsättningar för att det byggs fler hyresrätter.

-Tittar vi på den period i början av 2000-talet då det fanns investeringsstöd för byggande av hyresrätter ser vi att det var ett effektivt sätt att få fart på byggandet och dessutom hålla produktionskostnaderna nere, framför allt eftersom det kopplades till tak för högsta hyresnivåer.

-Det förekommer argument om att statliga stöd till byggande är meningslösa eftersom de hamnar i byggarnas fickor. Märkligt nog hör man aldrig motsvarande argumentation när man diskuterar de skattefördelar som ges till ägda bostäder. Det ägda boendet får 40 miljarder per år genom rot-avdrag och ränteavdrag. Hyresrätten får noll kronor. Det är varken en rimlig eller särskilt rättvis fördelning av våra gemensamma resurser, säger Marie Linder.

Vid början på 2000-talet var produktionskostnaderna för hyresrätter och bostadsrätter likvärdiga. Investeringsbidragen som infördes 2001 var förenade med villkor för hyresnivåerna. Följande år låg produktionskostnaderna för hyresrätter cirka 10 000-12 000 kr/kvm lägre än för bostadsrätter. När investeringsbidragen fasades ut och minskade i betydelse så började produktionskostnaderna för hyresrätter stiga.

-Det är också viktigt att koppla ihop satsningar på infrastruktur med krav på att det byggs hyresrätter. Bostäder måste ses som en del av samhällets infrastruktur som staten måste vara medfinansiär till. Skapandet av attraktiva boendemiljöer är beroende av att kommunikationer och annan infrastruktur byggs ut samtidigt, säger Marie Linder.

Svensson/Hyresgästföreningen

Läs också: Från bostadsbyggande för alla svenskar till subventioner av rikas renoveringar

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements
  • Pigge Kott

    Det som det här landet behöver är en rejäl skattehöjning, sådär 10% över hela linjen och betydligt mer för den rikare halvan, för att finansiera byggande och solidarisk migrationspolitik, samt att återställa personaltätheten i offentlig sektor. Och behovsstyrd fastighetsskatt på villor, så att en omfördelning kan ske. Boyta finns, pengar finns, bara att de är i händerna på fel personer.