Småbrukare och landsbygdsvänner enades

En haverikommission för landsbygden, en naturbrukspolitisk arbetsgrupp med småbrukarorganisationer och andra närstående organisationer och ett historiskt möte där ledande krafter från Landsbygdsupproret, Omställning Sverige, Småbrukarna, Nordbruk, europeiska Via Campesina, Latinamerikagrupperna, Framtiden i våra händer och Jordens Vänner träffades. Det blev resultatet av den sjätte naturbrukskonferensen sedan starten i Ransby 2010.

Naturbrukskonferenserna tillkom på initiativ av vänsterpartisterna Lennart Kjörling och Bengt Berg, den förstnämnde aktiv i Jordens Vänner och den senare poet och dåvarande riksdagsman. Grunden blev uppropet Återta makten över maten och naturbruket författat av Jordens Vänner. Inspirationen kom från de bygder där Naturbrukskonferenserna hållits och besökare från de jordlösas rörelse MST i Brasilien eller indianen, bondeledaren och gerillakämpen Hugo Blanco.

I år var samlingen brokigare och bredare än någonsin med stöd från bland annat Örebro universitet, Hela Sverige ska leva, Länsbygderådet och ABF Örebro. Föreläsningarna spände från pionjären Gunnar Rundgren inom svenskt ekologiskt jordbruk och KRAV märkningen till Kristina Belfrage, framstående forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet och praktiker som under ett år testade att leva på ett ton CO2, alltså på den nivå som vi alla behöver vara om vi ska förhindra ett alltför förändrat klimat. Kerstin Edqvist visade film om hur jordbruket i Colombia påverkats av landets frihandelsavtal som inneburit att småbrukarnas fröbanker eldas upp då det blivit förbjudet att inneha icke-certifierade fröer av den sort som alla jordbrukare använt i årtusenden.

Under ett studiebesök gavs handfasta råd om lantrasen bronskalkon. Den är en kulinarisk läckerhet intygade en kock och kan skydda sig mot rovfågel samt livnära sig på bete till mycket stor del vilket kan bidra till småbrukarekonomin.

Bland deltagarna fanns allt från en same som skrev om hoten mot rennäringen från alltför storskaliga slakterier när han inte planerade nya appar för samisk språkundervisning till PO Larsson från Socialistiska partiet. Socialisten konstaterade att det fanns mycket för vänstern att lära sig av Naturbrukskonferenserna. Det ungdomliga inslaget var påtagligt, många aktiva småbrukare och andra praktiker deltog också.

De starka praktiska inslagen parades med mycket sång och politik. Huvudtalare på konferensen var Andrea Ferrata från europeiska Via Campesina som beskrev hur småbrukare världen över står för 70 procent av matproduktionen på 25 procent av den brukade åkermarken. En torgmanifestation med stor uppslutning gjordes mot handels – och investeringsvatalet TTIP. En avslutande paneldebatt med företrädare för Landsbygds­upproret, LRF, Nordbruk och Småbrukarna skapade klarhet i motsättningarna mellan bönderna.

På frågan om vilken naturbrukspolitiska fråga som är den viktigaste svarade LRF att det avgörande var inte politiken utan konsumentmakten. Nordbruk framhävde vikten av ägandet av marken medan Småbrukarna också betonade att samma krav måste ställas på importerade varor som på livsmedel från det svenska jordbruket.

Tord Björk, tidigare publicerad i Internationalen

Intressant
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements