Stor kontrolloperation gav goda resultat

I tisdags kväll genomfördes en av de största myndighetsgemensamma kontrolloperationerna någonsin i södra Sverige: Operation Total. Kontroller gjordes i Helsingborg, Skåne och i Heberg, Halland. Totalt kontrollerades 1 380 fordon. Bland annat rapporterades och beslagtogs narkotika, farliga föremål, cigaretter och alkohol. Därutöver åtgärdades trafikbrott som rattfylleri, olovlig körning och överlast av fordon.

Tullverket och polisen hade det operativa ansvaret för kontrolloperationen. Flera andra myndigheter ingick också i insatsen.

– Vi är mycket nöjda med resultatet, och med våra gemensamma verktyg kan vi vara effektiva, säger Gürsu Öncü, insatsledare för Operation Total, på Tullverket.

– Genom insatserna arbetar vi både operativt och preventivt mot gränsöverskridande brottslighet, säger Krister Adolfsson, polisens insatschef i Halland.

Gemensamma resultat

Operation Total i Skåne och Halland resulterade bland annat i följande: 15 personer frihetsberövades, kontanter togs i beslag, 2 personer är misstänkta för drograttfylleri, 17 personer är misstänkta för narkotikabrott, 12 fordon rapporterades för överlast och 10 personer rapporterades för olovlig körning. Dessutom gjordes 20 utlänningskontroller och skanning av 11 lastbilar och 5 personbilar.

Operativ samverkan

Syftet med kontrolloperationen var att på bred front, under begränsad tid, kontrollera efterlevnaden på områden som smuggling, narkotikabrott, punktskatter, rattonykterhet, lastsäkring, stöldgods och farligt gods med mera. Kontrolloperationen var även avsedd att stärka samverkan mellan de deltagande myndigheterna.

– Lärdomar från det här tillfället tas med i planeringen inför liknande insatser i framtiden, säger Rickard Gartér, biträdande insatschef för Total, hos polisen Helsingborg.

Kontroller genomfördes i Skåne, bland annat vid färjeterminalen i Helsingborg och vid motorvägen på E6/E20 i norrgående riktning där trafikflödet är intressant för både Tullverket och polisen. I Halland genomfördes kontroller i Heberg, Falkenbergs kommun. Där fanns även Tullverkets mobila skanner och polisens helikopter på plats.

I Operation Total deltog Tullverket, Polismyndigheten, Kustbevakningen, Försäkringskassan, Åklagarmyndigheten, Skatteverket och Kronofogden. I operationen i Skåne deltog ett hundratal tjänstemän och i Halland cirka 40 myndighetspersoner.

Svensson/Tullverket

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements