Borgerlig kritik av staten döljer demokratimotstånd

Borgerliga media skjuter ständigt sina giftpilar mot den förtryckande staten. Som plundrar oss på skatter, tvångsreglerar våra liv ner till detaljnivå, utsätter företagen för byråkratiska hinder, och lägger krokben för individens valfrihet.

Men vad är det de vänder sig emot egentligen? Jo, mot demokratiska beslut fattade i laga ordning – av våra i fria, rättvisa och pluralistiska val tillsatta politiska representanter i riksdag, landsting och kommuner. De vänder sig alltså mot beslut komna ur folkmakten, sprungna ur demokratin!

Vänstern vill förbättra den politiska demokratin så att den tydligare speglar folkviljan. Och på sikt är målet att utsträcka folkväldet till ekonomin, till arbetsplatserna, till vardagen. En utvidgning av demokratin vi kallar socialism (som inte är den utdöda falska realsocialismen).

Men med alla sina fel och brister går det inte att säga annat än att Sverige har en någorlunda väl fungerande demokrati (tidigare av vänstern felaktigt kallad ”borgerlig demokrati”). Eller vill de borgerliga debattörerna, ledarskribenterna och partierna förneka att vi lever i en demokratisk stat?

Om inte, varför för de inte en ärlig sakdiskussion där olika åsikter ställs emot varandra, och där man argumenterar med fakta och värderingar? Varför vänder de sig så ofta – fegt och retoriskt – mot ”staten”, som ju bara är den praktiska utföraren av vår indirekta och representativa demokrati (direktdemokrati är omöjligt i ett storskaligt samhälle som Sverige)?

Liknande retoriska underbältetslag som mot ”staten” riktar högern, nyliberalismen och näringslivet mot ”politikerna” och ”byråkraterna”. Det är ett smutsigt knep för att smygvägen attackera den demokratiska tanken att den yttersta makten ska vila hos folket, hos befolkningens majoritet (via dess politiska representanter och deras underordnade tjänsteutövande myndighetspersoner).

Och vadå individuell frihet? Är det inte den högsta formen av fritt val att varje medborgare i Sverige har full individuell valfrihet att rösta på vilket parti (och politiska representanter) som de själva vill? Och att dessa självständiga individers fria val tillsammans utgör folkets vilja?

Så snälla borgare, byt till en rakryggad politisk diskussion. Sluta med er fula statsfientliga demokratiundergrävande debatteknik!

Hans Norebrink, vårdarbetare

PS Detta betyder inte att man inte kan kritisera byråkrater i staten och annorstädes. Bara att man måste komma ihåg att våra demokratiskt valda politiker är de yttersta ansvariga för alla myndighetsbeslut. Vilket de kan få betala för vid nästa val.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements