Rödlistade däggdjur på land jagas, men i havet …

Det finns ett 20-tal rödlistade fiskarter och lite fler rödlistade kräftdjur. Så fort nån fisk rödlistas så diskuteras fisket på arten rejält. Se exempelvis hur det är med räkan och räkfisket. På de allra flesta rödlistade fiskar och kräftdjur finns dock ingen riktat fiske.

På land är det annorlunda. I stort sett alla rödlistade större däggdjur jagas med riktad jakt i någon form. Licensjakt och skyddsjakt finns på varg, björn, och lo som alla är rödlistade medan skyddsjakt finns på järv som också är rödlistad. Kronhjort är också rödistad (delvis) och jagas. Dessa djur ställer till med begränsade skador på jordbruk och skogsbruk. Älg och vildsvin som inte är rödlistade ställer till betydligt mer problem. På vildsvin är de fri jakt under den allmänna jakttiden för de som får jag.

Motsvarigheten till vildsvin på havet vad det gäller skador är gråsäl och knubbsäl. De orsakar skador på fiskares fångster och redskap. Det finns bara skyddsjakt på dem, men det finns gott om skäl för att tillåta licensjakt. Varken knubbsäl eller gråsäl är rödlistade (förutom knubbsälarna i Östersjön som har rödlistning) och ingen av arterna är utrotningshotade.

Varje gång jakt på dessa icke-rödlistade djur diskuteras blir det ett ramaskri från stora delar av miljörörelsen och från en mängd människor. Det är ett orimligt förhållningssätt. Det är däremot rimligt med ramaskri över jakten på varg, lo, järv och björn. Alla är rödlistade i motsats till gråsäl och knubbsäl. Framförallt jakten på varg då vargstammen i Sverige inte på något sätt är ett livskraftigt bestånd.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements