Mässlingsvaccin bättre än väntat

Mässlingsvaccin innebär inte bara att många barn slipper dö i mässlingen. Det innebär också att många barn slipper att dö i andra allvarliga sjukdomar. Enligt en studie som presenterats i vetenskapstidskriften Science finns det nämligen ett direkt samband mellan antalet fall av mässling och antalet dödsfall bland barn på grund av andra sjukdomar. Vaccinering mot mässling innebär att antalet dödsfall minskar även för andra sjukdomar. Effekterna av mässlingsvaccinet på antalet dödsfall av andra sjukdomar syns så långt efter vaccinationen som 2,5 år.  Undersökningen och resultatet av den gäller bara för rika länder.

Att vaccinera mot mässling som vi gör i Sverige är med andra ord mycket effektivt och inte bara när det gäller antalet dödsfall i mässlingen utan antalet dödsfall för barn i stort så länge vi pratar om den rika delen av världen. I stora delar av världen vaccineras det dock inte rutinmässigt mot mässlingen. Följden är att det I hela världen dör 140 000 barn varje år på grund av mässlingen och ytterligare en stor mängd barn dör av andra sjukdomar.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements