Journalisters okunnighet om fiske gör rapporteringen obegriplig

100 procent av all rapportering om fiske i media är rent generellt behäftad med fel. 90% har allvarliga fel och vilseleder snarare än klargör. Det är journalisternas okunnighet som ger detta resultat. De bemödar sig inte heller att läsa på vilket leder till att fiskare när de intervjuas kan prata på utan att ens beröra det diskussionen gäller när det rör sig om räkfisket. Okunniga journalister kan inte ställa relevanta frågor och artiklarna blir irrelevanta. Det gäller inte bara intervjuer med fiskare utan också intervjuer med ansvariga ministrar.

Okunnigheten sprider sig till debatter och annat som när Britt-Marie Mattsson skulle leda en paneldebatt om hållbart fiske på Havs- och vattenforum. Dessutom leder den till en fixering vid medelklassens och överklassens matvanor vilket får till resultat att räkfisket och räkornas roll totala överskattas. De flesta vanliga människor i Sverige har inte rå att äta räkor regelbundet så det betydelsen av räkor bland vanligt folk är mycket låg. Uppenbarligen är det dock annorlunda bland journalister som tycks leva ett liv med lite mer pengar och vanor som skiljer sig från de flestas.

De viktigaste fisket i Sverige är inte räkfisket, utan det i särklass viktigaste fisket är industrifisket och sillfisket. Det pelagiska fisket. I detta fiske har problemen med överkapacitet och överfiske lösts. Det är ett positivt exempel på hur bra det går när alla berörda arbetar åt samma håll och hittar vettiga lösningar på de problem som finns. Men detta skriver inte journalisterna om då detta fiske inte motsvarar deras romantiska bild av hur fisket borde se ut. Det är nämligen storskaligt, ekonomiskt lönsamt och inte någon museiverksamhet.

När journalister tar upp det pelagiska fisket skriver de aldrig om allt det positiva som kan hittas i detta fiske utan bara om problem, som dessutom alltid är påhittade problem utan förankring i verkligheten. De skriver om att det kustnära fisket slås ut på grund av de stora båtarna. Vilket inte är sant. De små och stora båtarna fiskar inte på samma ställen och inte på samma kvoter. Utredningar visar att det kustnära fisket inte påverkats alls av de positiva lösningar som införts i det pelagiska fisket.

Läs också:

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements