Lättare för vissa asylsökande att stanna i Sverige

Det förekommer att personer som söker asyl kommer från länder där medborgarna inte behöver visum för att åka till Sverige. Framförallt gäller det länder på Balkan som inte är med i EU som exempelvis Serbien, Bosnien-Hercegovina, Albanien och Makedonien. Medborgare i länder utan visumtvång får uppehålla sig i Sverige 3 månader (90 dagar) utan visum men Migrationsverket har tidigare direktutvisat dem om de sökt asyl och saknat asylskäl.

Nu har dock Migrationsöverdomstolen slagit fast att det är olagligt att direktutvisa dem även om de sökt asyl. De har giltiga papper och rätt att vistas i Sverige. Det är inte heller tillåtet att förbjuda dem att återvända till Sverige under två år på det sätt Migrationsverket tidigare beslutat om i de flesta sådana fall. Migrationsverket är nu tvungna att förändra sitt arbetssätt när det gäller flyktingar från dessa länder.

Utan tvekan kommer detta att innebära att fler personer från det forna Jugoslavien kommer att stanna i Sverige. De kommer att säka asyl och när de eventuellt till slut blir ett beslut om avvisning så har de stor möjligheter att gå under jorden och stanna kvar. Detta då de flesta från det forna Jugoslavien som kommer hit redan har kontakter och nätverk i Sverige. Det är lättare att gömma sig och också enklare att få jobb än vad det är för många långväga flyktingar och asylsökande.

Idag i Göteborg: Festival Illegal, på Världskulturmuseeet från klockan 13:00 till 2:00.

Festival Illegal

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements