Shora Esmailian har fel om åsiktsregistrering

Shora Esmailian har skrivit om åsiktsregistrering i ETC. Hon har förstås rätt i att liberaler sällan klagar på åsiktsregistrering. Framförallt inte om det äf vänstern som åsiktsregistrerat Samtidigt har hon fel i sak. Det hon skriver om handlar inte om åsiktsregistrering.

Hennes krönika tar sin utgångspunkt i ockupationen i Högdalen. Ockupanterna blev förstås utkörda efter en tid. Polisaktionen förbereddes uppenbarligen genom spaning för att polisen skulle bedöma hur många om fanns i skolan samt kartlägga och identifiera vilka de var. Detta är normalt vid alla typer av brott som omfattar en större mängd personer och en större polisinsats. Polisen gör det hela tiden. Det är inte olagligt och något som alla vänsteraktivister alltid måste ta med i beräkningen. Det handlar inte om åsiktsregistrering. De som utför denna spaning som i allmänhet också omfattar fotografering och filmning är i allmänhet spanare från den vanliga polisen, beteckningen på dessa grupper av spanare brukar vara ”kilo”.

När sådan spaning upptäcks så som skedde i Högdalen så försvinner den ofta. Men i verkligheten så återkommer den i stort sett genast eller fortsätter genom de spanare som inte upptäckts. Sparas dessa foton och dessa spaningsuppgifter efter att utredningarna om de misstänkta brotten slutförts genom att antingen läggas ner eller sluta med en dom i domstol så kan det bli ett olagligt register och därmed åsiktsregistrering. Över detta finns dock en viss kontroll och sådan register upptäcks i allmänhet om de finns. Det har vi sett flera gånger under de senaste åren.

Registret hos polisen i Västra Götaland som Esmailian tar upp gjordes dock inte av polisen i Västra Götaland. Det handlade om ett dokument, en fil, som gjordes av polisen i Stockholm. Det hamnade i en enskild polis dator i Göteborg då det skickades till denne av polisen i Stockholm. Sen glömdes det bort och ingen i Göteborg visst att det fanns där. Shora Esmailian är uppenbarligen dåligt påläst på denna punkt, men faktiskt även på andra.

Det kan dock finnas andra fotografer och spanare. Nämligen sådana som arbetar för och rapporterar till säkerhetspolisen (Säpo, Säk). Denna fotografering kan innebära åsiktsregistrering men det är svårt att veta då kontrollen över Säpo inte redovisas offentligt och sannolikt är bristfällig. Den här typen av fotografering och övervakning upphör i stort sett aldrig även om den påtalas. Samtidigt är ett synbart upphörande av övervakning inte ett bevis på att övervakning upphört eller vilken typ av övervakning det rör sig om.

Det går dock inte med utgångspunkt från de observationer Esmailian skriver om avgöra om det handlar om åsiktsregistrering eller inte. Det vanliga när det gäller polisens fotografering är att det inte gör det. Det går alltså inte att med trovärdighet hävda att det förekommit åsiktsregistrering i Högdalen i samband med ockupationen.

Om de fotografer som ETC avslöjade runt Högdalen tillhör Säpo eller vanliga kriminalpolisen är normalt omöjligt att veta, men det går att veta om vänsteraktivister arbetat upp god kontakter inom polisen på olika sätt. Genom sådan kontakter med demokratiskt sinnade poliser och dialogpoliser går det att få reda på vilka det är som fotograferar.

Sannolikt handlade spaningen kring ockupationen i Högdalen om brottsbekämpning (alla ockupanter begick sannolikt brott) och då är det helt lagligt och rimligt sett ur lagens perspektiv.

Ur politiskt perspektiv är det naturligtvis helt orimligt. Det finns ingen anledning att övervaka och fotografera alla personer som tillfälligt vistas i eller besöker ett ockuperat hus. Bättre är istället att ansvariga politiker och polisen pratar med inblandade hur situationen kan lösas utan en polisiär våldsaktion. Kanske går det inte, men då räcker det ju för polisen att enbart gripa de som fanns på plats vid polisaktionen samt utreda och åtala dem för olaga intrång eller vilket brott det nu kan handla om.

Nån fotografering är inte nödvändig för att bevisa brott i ett ockupationsärende och därför är den oavsett om det handlar om åsiktsregistrering eller inte att betrakta som ett ingrepp i den personliga integriteten för en mängd människor som inte ens är misstänkta för att ha begått nåt brott. Men i allmänhet handlar det inte om åsiktsregistrering. Shora Esmailian har sannolikt fel på den punkten.

Integritetskränkning är dock nog så allvarligt, nästan lika allvarligt som åsiktsregistering, och liberaler kritiserar i stort sett aldrig det heller. Speciellt inte om det drabbar vänsteraktivister. Krönikan hade blivit bättre om den fokuserat på integritetskränkningar. För det kan vi med säkerhet säga skedde. Det är bevisat.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements