Fängelsestraff för Kraft & Kulturs tidigare VD

Kraft & Kulturs tidigare VD har dömts vid Södertörns tingsrätt till fängelse i tre år och sex månader för grovt svindleri och grovt bokföringsbrott. Han fick också näringsförbud i fem år.

Brotten begicks mellan 2003-2010. VD:n har uppsåtligen offentliggjort vilseledande uppgifter genom att under balansposten Upplupna intäkter låtit bokföra intäkter med alltför höga belopp. Brottsligheten har varit systematisk och avsett betydande belopp. VD:n döms därför för grovt svindleri i åtta fall. Han har genom sitt handlande också gjort sig skyldig till grovt bokföringsbrott.

Tre medarbetare stod också åtalade. Två av dem har genom oaktsamhet främjat brottsligheten och döms därför till villkorlig dom och dagsböter för medhjälp till svindleri och grovt bokföringsbrott. Åtalet mot den tredje medarbetaren ogillas.

Bakgrund

Kraft & Kultur var ett dotterbolag till den norska energikoncernen Troms Kraft AS. Troms Kraft konstaterade efter en internutredning av faktureringen och bokföringen i Kraft & Kultur i november 2011 att ett belopp om ca 1,5 miljarder kr i årsbokslutet för 2010 saknade substans i verkligheten. Kraft & Kultur anmäldes till Ekobrottsmyndigheten och VD:n satt häktad under april och maj 2012.

Det första delåtalet, gällande räkenskapsåret 2003, väcktes i maj 2014 och avsåg felaktigheter i den årsredovisning som upprättades i juni 2004. Det andra delåtalet, som väcktes i februari 2015, omfattar räkenskapsperioden 2004-2010.

Svensson/Ekobrottsmyndigheten

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements