Största svenska fiskeriföretagen

min blogg om yrkesfiske, Njord, skriver jag varje år om de största fiskeriföretagen. Listningar och kommentarer, omsättning, andelar av fiskerättigheter och antal båtar. Främst skriver jag om det fiske där svenskar är inblandade, dvs  i huvudsak svenskt och danskt fiske. I år har jag skrivit klart om Danmarks största fiskeriföretag och håller som bäst på och skriver om Sveriges.

Det enskilt största fiskeriföretaget i Danmark och Sverige är ett svenskt företag, Astrid Fiske AB. Huvudkontoret ligger på Rörö, men huvuddelen av fiskeriverksamheten finns i Danmark.

Omsättningsmässigt är Astrid Fiske överlägset störst i Sverige, men inte när det gäller fiskerättigheter om vi bara ser till Sverige. Lägger vi ihop företagets fiskerättigheter i Danmark och Sverige är företaget det klart största. Om vi ser till antalet anställda är det nästa största efter Ocean Prawns, vars anställda dock i stor utsträckning finns i Kanada så mätt efter antalet anställda i Sverige och Danmark är Astrid Fiske störst. Största fiskerättigheterna i Danmark har Gitte Henning A/S, medan de största i Sverige innehas av Torönland-koncernen.

Fyra av Danmarks största fiskeriföretag har svenska ägare, förutom Astrid Fiske AB är det också Themis Fiskeri AB som också är hemmahörande på Rörö, Fiskeri AB Ginneton/Gifico i Fiskebäck och Stella Nova Fiskeri AB på Öckerö. Ytterligare några svenska fiskeriföretag har verksamhet och/eller fiskerättigheter i Danmark, Ahlma Fiskeri AB, Odeskär AB/Andersson Bemanning Fiskeri AB, Christer & Lennart Fiskeri AB samt August Fiskeri AB/Saron Fiskeri A/S. Av dessa företag hör alla företag utom August Fiskeri/Saron Fiskeri och Christer & Lennart Fiskeri AB till de 20 största fiskeriföretagen i Sverige. Themis och Stella Nova saknar dock fiskerättigheter av betydelse i Sverige så det är bara omsättningsmässigt (knappt vad det gäller Stella Nova) och med antalet anställda de hamnar bland de största.

Bland de 20 största svenska fiskeriföretagen finns utöver de företag som bara har verksamhet i Danmark också två företag som bara har verksamhet i Tyskland, Nicklasson Fiskeri AB på Öckerö samt Kristine Fiskeri AB på Donsö och ett som har verksamhet i Sverige och Finland, Bryngeld Fiskeri AB, och hör hemma i Fiskebäck.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements