Alla flyktingar vill inte komma till Sverige

Det är helt klart att Sverige inte kan ta emot alla världens flyktingar. Samtidigt är det också uppenbart att det hela är en falsk problemställning. För majoriteten av världens flyktingar vill inte komma till Sverige och det är till och med så att majoriteten av världens flyktingar inte har någon som helst möjlighet att ta sig till Sverige.

De flesta flyktingar flyr till grannlandet. Ganska många försöker ta sig till Europa, mend et är ändå bara en liten del av alla flyktingar som gör det. En minoritet av de som tar sig till Europa vill till Sverige. Att Sverige inte kan ta emot alla flyktingar är alltså inget problem och de som tar upp det argumentet i debatten om flyktingar gör sig till åtlöje. För det är en frågeställning och ett argument som helt saknar relevans.

Dessutom är det så att bara en del av de som söker asyl i Sverige får stanna. Vissa år en minoritet, andra år lite fler. Över tid blir de flesta faktiskt utvisade. Flyktingar står dessutom bara för en minoritet av invandringen till Sverige numera. De flesta år bara för cirka 25-30% av invandringen. Att överdriva flyktingproblemet är ytterligare ett sätt att argumentera med hjälp av ett argument som saknar relevans.

De flesta flyktingar vill inte komma till Sverige. Flyktingar utgör bara en mindre del av invandringen till Sverige. att utmåla flyktingarna som ett kolossalt problem är alltså bara löjligt och dessutom helt felaktigt.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Advertisements