Hemma är bäst

Under sommaren är det många som passar på att åka till sin uppväxtort på semester. En ny Sifo-undersökning visar att en av fyra personer i landet, 25 procent, känner sig mest hemma på den geografiska plats där man växt upp. På frågan vad som ger hemkänsla svarade allra flest, 4 av 5, närhet till vänner och familj. Undersökningen har beställts av Sveriges hembygdsförbund.

– Vi vill undersöka begreppet hemkänsla och vad det är som får människor att känna sig hemma på en plats, säger Jan Nordwall, generalsekreterare för Sveriges Hembygdsförbund.

Undersökningen visar att två av tre, 69 procent, känner sig mest hemma på platsen där de för tillfället bor. Samtidigt känner sig en av fyra personer, 25 procent, mest hemma på den geografiska plats där man växt upp.

– Många flyttar både inom Sverige men också från andra länder och då är det viktigt att människor kan skapa band till sin nya hembygd. Att känna sig hemma är viktigt för människors identitet, trygghet och gemenskap, säger Jan Nordwall.

På frågan vad som ger hemkänsla svarade allra flest, 4 av 5, närhet till vänner och familj. Men det som värderas högst skiljer sig mellan olika åldrar. Unga i åldern 15-29 värderar närhet till vänner och familj allra högst. Ju äldre man blir desto mer värderar man kontakt med människor utanför den privata sfären. Gruppen 65 år och uppåt var den grupp där flest svarade att närhet till grannar och andra personer i närområdet var viktigt för hemkänslan.

– Engagemanget för lokalsamhället kommer ofta när barnen flyttat ut. Man får mer tid, och kanske ett större behov av kontakt med grannar och andra i området där man bor, säger Jan Nordwall.

Idag flyttar fler personer i Sverige från den kommun där de föddes, än för 20 år sedan. Drygt hälften av alla människor har flyttat från den kommun där man föddes, enligt SCB.

Svensson/Sveriges Hembygdsförbund

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Advertisements