Fler skjutningar i ett tryggt Sverige

I media igår publicerades en artikel från TT med rubriken ”Färre skadade i ett våldsamt Sverige”. Påståendet att Sverige skulle vara våldsamt är inte sant. Sverige är ett av de länder som har lägst brottslighet i hela världen. Det är ett av världens tryggaste och lugnaste länder. Internationella jämförelser av kriminalitet är ofta svårt då definitioner av brott är väldigt olika och dessutom kan statistiken vara olika.

I vissa länder bokförs exempelvis dubbelmord eller massmord som ett mord i anmälningstatistiken, i Sverige anmäls tre gånger så många mord som antalet mördade. Siffrorna som finns är därför inte rakt av användbara för jämförelser. I Sverige innefattas en mängd brott som i andra länder inte ens är brott eller inte är klassade som våldtäktsbrott i brottet våldtäkt. Det betyder att det inte går att jämföra Sveriges anmälda våldtäktsbrott med andra länders anmälda våldtäktsbrott. För vissa brott är anmälningsbenägenheten låg och vissa länder mycket låg. Mörkertalet gör att sådana brott inte heller kan jämföras mellan länder då anmälningsstatistiken blir förvrängd.

För mord görs dock i de flesta länder också uppföljningar och riktiga rapporter som visar antalet personer som fallit offer för dödligt våld, dvs mord, dråp och vållande till annans död. För dödligt våld är mörkertalet försumbart, i stort sett alla mord, dråp och vållande till annans död upptäcks och anmäls. Då blir siffrorna mellan olika länder jämförbara. För att jämför olika länders brottslighet är därför det enda rimliga måttet antalet fall av dödligt våld per 100 000 invånare, den så kallade mordfrekvensen.

Mordfrekvensen i Sverige har legat kring 1 sen 1700-talet. Under perioden 1970-talet till 1990-talet gick den upp till över 1 men numera är den nere under 1. Ett land som Finland har en mordfrekvens mellan 2 och 4. Så har det varit lång tid. Nederländerna är ett land med ungefär samma mordfrekvens som Sverige och även där har antalet mord minskat sen 1990-talet. I Nederländerna utgjorde mord i gangstermiljöer 17% av morden år 2014 (24 stycken av totalt 137) medan skjutvapenmord i Sverige var 32% av alla mord (25 stycken av Sveriges totalt 78 mord, dock är alla dessa inte mord kopplade till gangstermiljöer). Den vanligaste mordtypen i Sverige, fyllemord där full man skär ihjäl annan full man, existerar i princip inte i Nederländerna där skjutvapen är det vanligaste mordvapnet.

Även i USA har våldet och brottsligheten minskat sen 1990-talet men landet ligger en bra bit över Sverige när det gäller mordfrekvensen som 2012 var 4,7 och har legat kring 5 de senaste åren. Men mordfrekvensen i USA varierar mycket kraftigt mellan olika delar av landet och olika städer. Om vi exempelvis jämför en av de två våldsammaste svenska städerna, Göteborg med ungefär lika stora Baltimore framstår Göteborg som fredlighetens och fridens paradis. Mordfrekvensen i Baltimore är cirka 37. 235 mord begicks i staden år 2013. Jämför detta med Göteborg där cirka 10 -15 mord begås på ett år vilket ger en mordfrekvens på ungefär 2 till 2,5.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements