Vägen till Öckeröarna

Mellan Torslanda gamla flygplats (numera Amhult) och Lilla Varholmen är det enorma köer i rusningstrafik. Bussarna kommer inte fram och därför har det utretts om att bygga ett busskörfält på Hjuviksvägen som den heter. Det har visat sig att ett sådant arbete skulle bli för svårt och för dyrt.

Men Trafikverket och andra trafikplanerare är alldeles för enkelspåriga. En del av trafiken på vägen är lokal. Denna kan försvinna om parallella vägar byggs ut. Gamla Hjuviksvägen kan exempelvis öppnas för genomfartstrafik eller kanske enbart öppnas för kollektivtrafik. Även söder om Hjuviksvägen kan genomfartsvägar öppnas genom att en lämplig förbindelse byggs mellan Hällsvik och Hjuvik samt mellan Andalen och Hällsvik. På så sätt kan köerna minskas och kollektivtrafiken gynnas.

En färja direkt från centrala Göteborg vore kanske också en lösning, men en färja Donsö-(Styrsö)-Asperö-Saltholmen-Hönö-Öckerö kanske vore ännu smartare. Snabbussen (som går fortare än färja) mellan centrala Göteborg och Saltholmen finns ju redan och den störs inte nämnvärt av bilköer. Dessutom skulle vi i det läget få den saknade tvärförbindelsen i skärgården.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements