Naiv storkapitalist och oljehandlare på DSM15

En av världens största oljehandlare, Torbjörn Törnqvist som äger Gunvor Group, höll huvudtalet vid öppnandet av Donsö Shipping Meet 2015 (DSM15). I långa stycken ett ganska ointressant tal för de som inte sysslar direkt med oljehandel, men förstås intressant för alla de tankerredare som faktiskt fanns i lokalen.

Men Törnqvist överrraskade också på ett negativt sätt. Han var nonchalant, raljerande och naiv när det gäller framtiden för olja. Peak Oil avfärdade han med att nya metoder kommer att gör att det aldrig inträffar. Onekligen en något naiv inställning, då det är uppenbart för alla och envar att det inte kan finnas hur mycket olja som helst. Nån gång ar den slut även om han har rätt i att nya produktionsmetoder och effektivisering kommer att leda till att de sannolikt tar längre tid än vad någon kunnat beräkna.

Klimatproblematiken som följer med användning av olja var Törnqvist uppenbarligen totalt främmande för och han menade att det fanns hur mycket olja som helst och att vi naturligtvis måste fortsätta använda den i all evighet då den ju aldrig tar slut. För mig framtår detta som en både nonchalant och naiv inställning. Fossila bränsen är inte bra då de medför utsläpp av växthusgaser. För Törnqvist spelade det dock ingen som helst roll. Det var som om mannen levde i sin egen bubbla, sin egen värld, där klimatförändringar inte finns och där oljan aldrig tar slut. Verkligen inte imponerande.

Sen överraskar det varje gång. De stora företagsledarna pratar usel engelska.  Det gäller Dan Sten Olsson och det gäller också Torbjörn Törnquist. Det behövs kanske inte att de talar bra engelska, men varför då hålla tal på engelska till en publik som till 95% bestod av svensktalande. Huvuddelen av de sista 5-procenten var danskar och de förstår ju svenska så det kändes totalt onödigt och malplacerat med tal på engelska. Det hade varit bättre med översättning för de kvarvarande 2-3% åhörare som inte kunde förstå svenska.

Läs också:

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • Observatör

  ”Peak Oil avfärdade han med att nya metoder kommer att gör att det aldrig inträffar. Onekligen en något naiv inställning, då det är uppenbart för alla och envar att det inte kan finnas hur mycket olja som helst.”

  Det intressanta i sammanhanget är oljans betydelse vid ”Peak Oil” och inte dess oundvikliga inträffande som sådant. Sker det då det tunga oljeberoendet brutits blir dess konsekvens begränsad. Om vi får tro statistik från IEA (2012) står transporter för nästan 65 procent av oljeanvändningen. Inom personbilssektorn sker en snabb utveckling mot elbilar. För tunga transporter kan vätgas mycket väl bli ett intressant alternativ. Detta talar för att oljeberoendet, på 10 till 15 års sikt (innan dess är det nog tveksamt om ”Peak Oil” infinner sig) kan komma att minska väsentligt.

  Sedan är det förstås så att el och vätgas måste produceras men det kommer knappast att ske med hjälp av olja. Däremot finns ingen garanti för att denna energiproduktion med nödvändighet kommer att vara ”klimatsmart”, men det är en annan fråga.

 • En som var där

  Om konsumtionen / beroendet av olja är borta medan det fortfarande finns olja kvar så kommer ”peak oil” att passera helt obemärkt. Det kanske inte blir så men det är en möjlig utveckling.

  • Ja, det är också en möjlig utveckling.