De flyktingvänliga svenskarna

I ett enda land i EU är opinionen otvetydigt positiv till invandrare från länder utanför Europa. Det landet är Sverige. Enligt en ny undersökning från Eurostat är mellan 71 och 77% av svenskarna positiva till invandrare och flyktingar från länder utanför Europa. Inget annat EU-land är en i närheten av detta. Finland, Nederländerna, Irland, Spanien, Portugal, Kroatien och Rumänien ligger på mellan 45 och 49% som är positiva till utomeuropeiska flyktingar. Sverige tar också emot fler flyktingar per invånare än något annat land i EU.

När det gäller svenska undersökningar så visar SOM-institutets årliga undersökning en ständigt mer positiv syn på flyktingar. Andelen som vill ta emot färre flyktingar har stadigt minskat sen 1990-talet början. Svenskarna blir alltså allt mer positiva till flyktingmottagning. Dessutom visar forskning att svenskar blir mer positiva vid krig och kriser i andra länder än vad de är om inga kriser föreligger. Resultatet är att svenskar är mer positiva till flyktingar när Sverige tar emot fler flyktingar.

Även andra undersökningar visar att svenskar är flyktingvänliga. Den senaste undersökningen från Sifo visar att 25% av svenskarna kan tänka sig att Sverige tar emot fler flyktingar medan 33% tycker att Sverige tar emot lagom många. Detta i ett läge när Sverige tar emot fler flyktingar per invånare än något annat land i EU. 58% procent tycker onekligen att det är rätt (en en sifo-undersökning för en vecka sen var motsvarande siffra 48%).

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • Johan Olofsson

  Din första länk är till förra höstens undersökning.
  Maj månads finns här:
  http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb83/eb83_anx_en.pdf

  • Ja, upptäckte det, men det spelar ingen stor roll.

 • Markus Anders Henrik Persson

  Intressant artikel! Tyvärr blandar du (liksom många andra) ihop begreppen flykting och invandrare. Artikeln i Independent som du länkar till talar om ”immigrants”, inte ”refugees” i samband med SOM-undersökningen.

  Flyktingar är bara en mindre del av våra invandrare. Attityden gentemot flyktingar skulle kunna vara antingen mer eller mindre positiv jämfört med attityden mot invandrare generellt. Om du är intresserad av vad folk tycker om flyktingar, försök hitta en studie som undersöker just det.

  • Nej, jag blandar inte ihop. Det är sannolikt Independent som blandar ihop. Exakt vad Eurostats fråga handlar om verkar lite oklart när en läser den men i praktiken (och det är Independent och Eurostat säkerligen införstådda med) så handlar den om flyktingar, för det är vad folk tänker på när det frågas om utomeuropeisk invandring. Ingen tänker på indiska programmerare, kinesiska adoptivbarn, thailändska importfruar eller US-amerikaner för att nämna några utomeuropeiska invandrargrupper vid sidan av flyktingarna. Andra media än Independent skriver dessutom om utomeuropeiska flyktingar. Det finns ingen anledning att ägna sig åt hårklyverier kring detta. Oavsett av vad det handlar om så är svenskar mycket mer positiva än andra folk i Europa. Det är det väsentliga budskapet.

   SOM-institutets fråga handlar om flyktingar
   Mer om den fråga här:
   http://blog.zaramis.se/2012/12/13/den-svenska-rasismen-installningen-till-flyktingar/

   Det är alltåså independent som har fel

   Jag vet att flyktingar bara är en mindre del av antalet invandrare. Jag har massor med inlägg om det. Här är ett:
   http://blog.zaramis.se/2015/02/04/forvirring-om-invandring-ger-skev-debatt/

   • Per Lapins

    Det finns en ytterligare aspekt av flykting/invandrare-begreppen. Den ena är att SD plus den anti-DÖ-höger som formerade sig på vissa ledarsidor i vintras, gör allt för att blanda ihop begreppen, den andra är att Sverige varit väldigt restriktiv mot invandring, men mer accepterande av flyende. USA har å andra sidan sällan tagit mot flyktingar som flyktingar, men likväl tagit mot dem.
    Det går inte, som MAH Persson tänker sig, reda ut vad folk tycker om det ena eller det andra, helt enkelt för att dessa distinkta storheter är så sammanblandade.

    Anders_S, jag måste meddela mitt odelade beröm för ett snyggt jobb!

    ps
    Nedanstående graf är en av Migrationsverkets tabeller obearbetat omvandlad till grafik.
    Den fick nära tusen delningar – jag är van vid ett tjog – så uppenbarligen finns ett sug efter kunskap om vad som är vad. Idag tror de flesta att det kommer 100 000-150 000 flyktingar årligen till Sverige, fast det aldrig kommit över 36 000 ett enskilt år under senaste tjugo åren.
    ds