Liberaler misstänkliggör flyktingar

Inte nog med det, när Adam Cwejman i GP mycket riktigt skriver att de flesta flyktingar aldrig når Sverige eller Europa så ägnar han sig också åt att misstänkliggöra engagemanget för flyktingarna. Det är inte riktigt äkta och bra eftersom det bara riktar sig till flyktingar som redan lyckats ta sig till Europa tycks han mena. Dessa består i huvudsak av unga män medan många äldre, kvinnor och barn finns kvar i flyktinglägren.

Cwejman visar med sitt resonemang att han inte förstått hur flykten till Europa fungerar och har fungerat sen möjligheterna att söka asyl från annat land togs bort och transportörsansvaret infördes. Resorna blev då svårare och farligare varvid familjer började skicka unga friska män före för att göra den farliga resan till Europa. Väl där försöker de sedan hämta sina familjer vilket tyvärr ofta tar många år. Under tiden får barnen, kvinnorna och de äldre ha det besvärligt i lägren även om pengarna från den eller de personer som lyckats ta sig till Europa oftast bidrar till att det blir bättre än det annars skulle vara.

Därmed har jag också visat på det andra felet med Cwejmans ledare i GP. Han förstår inte att om vi hjälper flyktingarna som tagit sig till Europa så innebär det också att vi indirekt hjälper flyktingarna i flyktinglägren. Ekonomiska överföringar från folk i Europa har mycket stor betydelse för folk som lever under besvärliga förhållanden i flyktingläger eller på annat sätt i länder som exempelvis Libanon, Turkiet och Jordanien.

Självklart har Cwejman rätt när han skriver att de flesta flyktingar aldrig kommer att resa till Europa. De vill sannolikt inte ens resa hit. Han har också rätt han säger att lägren är underfinansierade och att det behövs mer pengar till World Food Programme (WFF) och UNHCR. Han har rätt när han hävdar att det är mycket viktigt att stödet för flyktingarna i lägren ökar och har rätt när han uppmanar till att skicka pengar till UNHCR eller WWF. Men han har fel när han sätter detta i motsatsställning till att hjälpa de flyktingar som lyckats ta sig till Europa. För när vi hjälper dem så hjälper vi också deras anhöriga i flyktinglägren.

De flesta av dessa problem är lätta att lösa. Folk måste tillåtas söka asyl från andra länder, Sverige kan dessutom redan nu utfärda humanitär asyl och ta hit de äldre, kvinnor och barn som är kvar i lägren men som har anhöriga som tagit sig hit. Säkerligen kan många andra europeiska länder göra likadant. På så sätt kan barn, kvinnor och äldre komma till Europa med en gång istället för efter flera år som anhöriga. De kan också resa säkert med flyg. Vidare borde transportörsansvaret tas bort så folk kan fly direkt till det land dit de vill utan att behöva genomföra farliga resor över Medelhavet med dåliga och små båtar. För att det ska vara möjligt är det sannolikt att det så kallade Dublinfördraget (om asyl i förstalandet) som finns bland länderna i Europa måste omförhandlas. Det måste helt enkelt bli lättare att fly till säkra länder och världsdelar som har resurser.

Det finns lösningar, men det är knappast en lösning på flyktingfrågan att misstänkliggöra människors humanism och medkänsla eller misstänkliggöra flyktingars sätt att organisera sin flykt på det sätt som liberaler som Cwejman och naiva krönikörer som Lamotte gör. De kanske vill väl, men det blir ändå fel (tyvärr ägnar sig också delar av den postmoderna identitetspolitiska vänstern åt samma sak, vilket är bedrövligt). Det går att ha rätt i sak, men ändå så fel.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • Det är klart att det finns övre gränser för vad som är möjligt att klara av Men klarar Libanon över en miljon flyktingar så borde Sverige kunna klara mångdubbelt fler. Men så många kommer aldrig att söka sig hit så frågeställningen är irrelevant. Om det nu var detta du undrade över.

  • Beholder beholdersson

   Fast behöver du då inte ta hänsyn till olika standard i de olika länderna. FN har begärt 70 miljarder för alla Syriens flyktingar. Sverige räknar på en kostnad på 54 miljarder i år. En mångdubbelt kostnad per flykting. Så. Hur gör vi på att bästa sätt ta hand om så många som möjligt på ett bra sätt och vart vill vi lägga ribban.

   • Att Sverige väljer att lägga mer är ju bara positivt. Det handlar ju om vidareutbilda, skaffa tillfälliga bostäder etc. Riktiga bostäder och inte tält. Här ska de stanna. Med effektivare asylhantering skulle dessutom kostnaderna minska. Flyktinglägren är ju inte tänkta att vara permanenta. FN:s kostnader för flyktingarna i grannländerna är dessutom bara en del av kostnaderna. Men nu är vi off-topic. Jag har inte skrivit om kostnader för flyktingar i inlägget.

    • Beholder beholdersson

     Det var en för hög siffra för flyktingmottagande. Migrationsverket har en budget på 17 miljarder. Det är mer en totalkostnad för invandrare enligt Joakim Ruist. Ja det är offtopic. Men det är viktigt Att rätt information och rätt kostnader kommer fram i debatten så vi kan göra informerade val och dra ut tänderna på SD trollen och deras eviga gnäll om pk media. Men det är en helt annan debatt

     • Simsalablunder

      Fast det är inte ” rätt kostnader” för landet Sverige, eftersom dessa kostnader blir till intäkter i flera led i privat sektor, förutom då skatteintäkter för kommun, landsting och stat.

      Det går helt enkelt inte att bara titta på en utgiftssida och tro att den säger någonting om hur utsatt samhällsekonomins är eller inte är.