Bidragsfusk väsentligt för den organiserade brottsligheten

Den organiserade brottsligheten har kraftigt gynnats av den senaste decenniernas avregleringar och privatiseringar. Rut, rot, systemen med privata vårdgivare på entreprenad och med personliga assistenter är det som utnyttjas av den organiserade brottsligheten och ger dem inkomster i mångmiljonklassen.

Det är uppenbart att den här typen av svårkontrollerade system är olämpliga då det ger den organiserade brottsligheten en basinkomst som ger en trygghet för deras verksamhet så att det för dem blir lättare att bedriva deras mer inkomstbringande men också mer riskfyllda verksamhet med knarksmuggling och knarkförsäljning samt godsstölder, rån etc.

Den enda funktionella lösningen på dessa problem är att sådant som Rut och Rot tas bort och att en hel del av det som privatiserats återtas i gemensam ägo. Det är den enda lösning som kan eliminera problemen med att organiserad brottslighet utnyttjar de offentliga bidragssystemen.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements