Så rekryteras de bästa poliserna

Det är svårare att välja ut personer som passar som poliser, jämfört med många andra yrken. Stora resurser satsas på rekrytering och utbildning. Forskare från Stockholms universitet har tittat på vilka metoder som är mest effektiva för att välja ut de bästa poliserna, och vad som krävs för att de ska vilja stanna i yrket.

Stefan Annell har i sin forskning följt över 700 nya svenska poliser under deras tidiga karriär. Studierna löper från antagningsprocessen, genom deras utbildning fram till slutet på det första anställningsåret.

– För att rekrytera de bästa poliserna och få dem att stanna kvar och trivas i yrket måste man se rekrytering som en långsiktig process. Det handlar inte bara om urval och utbildning. Hur en nybliven polis introduceras i jobbet, vilka möjligheter som ges till återkoppling och en rimlig arbetsbelastning är minst lika viktigt, säger Stefan Annell, nybliven doktor i psykologi vid Stockholms universitet.

Resultaten visar att flera urvalsmetoder bör användas för att identifiera de sökande som har bäst förutsättningar. Vad gäller urvalsmetoderna vid rekrytering visar avhandlingen att det är mest användbart att kombinera ett brett verbalt begåvningstest, brett personlighetstest och fysiska konditionstest.

– Intervjuer tycks däremot i första hand vara användbara för att sålla bort mindre lämpade kandidater, säger Stefan Annell.

Stefan Annell menar att det vid rekrytering av poliser är viktigt att eftersträva långsiktig hållbarhet för både organisationen, individen och samhället. Det betyder att det är viktigt att fokusera på faktorer som bidrar till god matchning mellan de nya polisernas och polisorganisationens förutsättningar.

I studien användes flera mått på anpassning till yrkets krav, bland annat prestation, trivsel med yrket, hälsa och viljan att fortsätta arbeta som polis.

– Min forskning visar att Polisen, och även andra organisationer där målsättningen vid rekrytering är långsiktig, tjänar på att se rekrytering som en långsiktig process. Hållbar rekrytering handlar om mer än att attrahera sökande och genomföra urval, säger Stefan Annell.

Svensson/Stockholms Universitet

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Advertisements