Sverigedemokrat åtalad för grova ekobrott

Igår väckte åklagare vid Ekobrottsmyndigheten åtal mot en styrelseledamot i bolaget  Samtid & Framtid AB, för grovt skattebrott och grovt bokföringsbrott. Det handlar om Sverigedemokraternas riksdagsledamot Martin Kinnunen. Ytterligare en person åtalas för medhjälp till dessa brott. Brotten räknas som grova då det har rört sig om mycket stora belopp. Åtalet väcks vid Södertörns tingsrätt.

Åtalet rör händelser under perioden 2013-2014. Samtid & Framtid AB är ett helägt dotterbolag till Blåsippan AB, ett företag som kontrolleras av Sverigedemokraterna.

Efter en anmälan från Skatteverket förra året har Ekobrottsmyndigheten tillsammans med Skattebrottsenheten utrett alla transaktioner vid bolaget Samtid & Framtid. En mängd personer med koppling till bolaget och Sverigedemokraterna har hörts under utredningen.

– Utredningen har visat att bolaget har deklarerat inkomstskatt och moms felaktigt, vilket i detta fall räknas som grova skattebrott. Vi har också funnit att man har åsidosatt bokföringsskyldigheten enligt bokföringslagen genom att bokföra allt i efterhand, alldeles för sent. Osanna fakturor har även använts som verifikationer i bokföringen. Eftersom det rör sig om mycket stora belopp räknas brotten som grova, säger vice chefsåklagare Jakob Holmberg, på Ekobrottsmyndigheten.

I egenskap av styrelseledamot har Kinnunen felaktigt deklarerat utgående moms för bolaget Samtid & Framtid AB avseende momsredovisningsperioden för fjärde kvartalet 2013.

Enligt åtalet har han också gjort sig skyldig till att lämna felaktiga uppgifter i inkomstskattedeklarationen för bolaget samt lämnat felaktiga uppgifter i Skattedeklarationer till Skatteverket för fyra momsredovisningsperioder för ingående moms under vart och ett av kvartal 1-4 2013 för bolaget Samtid & Framtid AB.

Som företrädare för bolaget under år 2013 har den åtalade uppsåtligen eller i andra hand av oaktsamhet åsidosatt bokföringsskyldigheten enligt bokföringslagen.

De båda åtalade nekar till brott.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements