Gränskontroller ger sannolikt fler asylsökande

Sverige har infört tillfälliga gränskontroller som till en början ska gälla i tio dagar. Anledningen är den stora inströmningen av flyktingar varav en del söker asyl i Sverige och andra reser vidare till Norge och Finland. Det senare blir omöjligt med gränskontroller och det som troligen kommer att ske är att samtliga flyktingar som kommer till Sveriges gränser därmed söker asyl i Sverige.

Resultatet blir därmed precis det som Danmarks statsminister hävdar. Fler asylsökande i Sverige, fler flyktingar i Sverige. I alla fall på kort sikt. Om den svenska regeringen tänkt sig att gränskontroller skulle begränsa flyktingströmmen till Sverige så har de nog bitit sig själva i svansen. På lite längre sikt går det dock att tänka sig att flyktingar inte väljer att resa till Norden utan istället säker sig till Frankrike och Storbritannien. Men det är osäkert om så kommer att ske.

Just nu är en majoritet av de som söker asyl i Sverige från Afghanistan. Flertalet av dessa kommer sannolikt inte att få asyl i Sverige utan kommer troligen att utvisas. Samma öde väntar en majoritet av flyktingarna från alla länder förutom Syrien. När det gäller flyktingar från länder på Balkan så kommer i stort sett alla att få avslag på asylansökan och skickas hem. I lutändan blir det sannolikt mindre än hälften av alla sylsökande flyktingar som får uppehållstillstånd i Sverige.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Advertisements