Lika många flyktingar till Sverige trots gränskontroller

De tillfälliga gränskontrollerna har inte inneburit färre flyktingar till Sverige. Istället har det inneburit att det blivit större belastning på polisen och Migrationsverket i Skåne som nu får ta hand om nästan alla. Frivilligorganisationer har stängts ute vilket i sin tur också innebär större belastning på Polisen och Migrationsverket.

De flyktingar som vill resa vidare istället för atts öka asyl i Sverige tvingas nu hålla sig undan polisen och hamnar de på Migrationsverkets förläggningar så måste de rymma. Följderna var gränskontrollen är att det blivit besvärligare för flyktingar som inte vill söka asyl i Sverige och de uppehåller sig därmed olagligt i Sverige vilket innebär att myndigheterna nu har sämre kontroll på läget än tidigare. Flyktingar blir också mer beroende av flyktingsmugglare.

Flyktingströmmen till Finland och Norge har dock påverkats. De svenska gränskontrollerna har inneburit minskat antal asylsökande i Finland och många av de som tänkt sig till Norge har bytt resväg eller håller sig undan svenska myndigheter.

Facit av gränskontrollerna verkar alltså vara merarbete för Polisen och Migrationsverket, extra arbetsbelastning på kommuner,  Migrationsverket och Polisen i Skåne, osäkrare för flyktingar och att myndigheterna inte längre kan få hjälp av frivilliga på samma sätt som förut. Kort sagt, det är bara negativt.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements