Unga är de som utsätts för nätbrottslighet

En tredjedel av svenskarna tror att personer över 55 år löper den största risken för att bli utsatta för nätbrottslighet. En ny rapport, Norton Cybersecurity Insights Report2, visar dock att sannolikheten att bli utsatt faktiskt är störst bland unga människor födda och uppvuxna med internet och uppkopplade prylar (18-34 år gamla). 30 procent av dessa unga har blivit utsatta för nätbrottslighet, jämfört med bara tio procent av den äldre generationen. Det är egentligen inget, äldre tenderar att vara försiktigare än unga i alla sammanhang och det finns ingen anledning att tro att det skulle vara annorlunda på nätet.

Rapporten som innefattar intervjuer med 1 000 konsumenteer i Sverige och 17 000 i hela världen uppskattar att drygt 1,5 miljoner svenskar har utsatts för nätbrottslighet bara under det senaste året. Globalt har 27 procent av användarna utsatts för brott på nätet. I Sverige är det enbart 18 procent. 30% av de som är födda mellan tidigt 1980-tal och tidigt 2000-tal (18-34 år gamla) har i rapporten uppgett att de utsatts för brott under det senaste året, medan samma siffra för konsumenter över 55 bara är 10%.

Norton Cybersecurity Insights Report2

Norton Cybersecurity Insights Report2

– Vi behöver inte längre få riskerna bekräftade – nätbrottslighet har blivit ett faktum. Våra resultat visar att det senaste årets rubriker har  gjort människor mer medvetna om riskerna med nätet, samtidigt som hoten om nätbrottslighet fortfarande inte lett till någon ökning av enkla skyddsåtgärder som behövs för att skydda sin information online, säger Ola Rehnberg, säkerhetsexpert för Norton.

Rapporten visar också att:

  • Nätbrotten det senaste året kostat svenskarna totalt närmare 3,9 miljarder kronor – drygt 2 500 kronor per drabbad person. Dessutom har brotten kostat svenska konsumenter 21 timmars extra arbete per person.
  • 8 procent av de som utsatts för nätbrott det senaste året drabbade av utpressning genom programvara, så kallad Ransomware. Av de som drabbats av av detta i Sverige betalade 23 procent en lösensumma, men även när en lösensumma betalades fick 13 procent aldrig tillbaka sina filer.
  • 13 procent av de svenskar som utsatts för nätbrott det senaste året uppgav att de fått sin identitet stulen.

Folk är rent generellt också mycket slarviga med lösenord och internetkonton. Framförallt gäller det yngre personer.

  • Var tredje svensk (32 procent) har delat med sig av lösenord till andra.
  • Bland de yngsta (18-34 år) gäller det varannan person (49 procent, globalt snitt 31 procent) medan det bland personer över 55 år endast gäller en av sex (15 procent). Av dessa uppger var fjärde person  att de övergett ett konto istället för att avsluta det efter ett dataintrång. Detta då det varit enklare att göra så.
  • Äldre personer avslutar oftare ett konto på ett korrekt sätt. Bara tio procent överger dem.

79 procent av alla svenskar uppger i undersökningen att de är oroliga för att bli utsatta för nätbrottslighet och endast 13 procent anser att de har full kontroll över sin säkerhet på internet. Oron är med andra ord ganska stor.

Trots oro och medvetenhet kring nätbrottslighet skyddar sig inte konsumenterna tillräckligt mot riskerna. Vid frågan om svenskarnas säkerhetsvanor ger de konsekvent sig själva högsta betyg. Men svenska konsumenter följer ändå inte grundläggande säkerhetsregler som att inte lämna ut sina lösenord eller att använda säkra lösenord.

  • Svenskar ger gärna sig själva högsta betyg (A-) när det kommer till säkra internetvanor, medan de ger varandra sämre betyg. Lägst betyg ger svenskarna sina barn och sina föräldrar (C-).
  • Endast var tredje svensk (33 procent) använder säkra lösenord (en kombination av små och stora bokstäver samt siffror och symboler).
  • Av de svenskar som delar med sig av lösenord till vänner och familj har dessutom var femte person (20 procent) delat med sig av lösenord till sitt bankkonto.
  • Av dem som fått ett brev som varnat för att de utsatts för säkerhetsintrång ändrar enbart 34 procent sitt lösenord jämfört med 60 procent globalt.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements