Skolvalet skapar och underblåser segregation

En rapport inom projektet Ge alla elever samma chans från Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet och LO som presenterades i senaste numret av tidskriften Pedagogiska Magasinet och i sin helhet publiceras idag visar med all tydlighet att det fria skolvalet och privatskolorna medverkar till att öka segregationen.

På privata skolor går mycket få elever med lågutbildade föräldrar, endast 35%. På kommunala skolor har 75% av eleverna lågutbildade föräldrar. 47% av eleverna på privatrskolor har ingen lågutbildad förälder. Samma siffra för elever i kommunala skolor är 16%. 85,4% av de privata skolorna har inga nyinvandrade elever medan det bland kommunala skolor bara är 37,6% som saknar nyinvandrade elever.

En stor anledning till den skeva fördelningen är att kötid spelar en väsentlig roll för intagningen (dvs ställer en förälder sitt barn i kö när det föds får barnet förtur):

– Kötid innebär att det är hur snabb man har varit att söka som avgör om man kommer in på en skola eller inte. Och vi vet sedan tidigare att tidig skolansökan hänger ihop med en viss socioekonomisk bakgrund. Den som söker direkt från BB går före den som söker ett halvår senare. Den som söker som tvååring går före den som söker som femåring och den som söker som sexåring hamnar sist i kön. Det är klart att fördelningen av elever skulle se annorlunda ut om vi haft en annan urvalsmodell, säger han.

Och det gäller inte bara segregation utifrån utbildningsnivå, utan också etnicitet, enligt Johan Ernestam.

– Även nyanlända skulle ha mycket större chans att komma in på de populäraste skolorna om kötiden slopades.

Den svenska skolan är ojämlik, orättvis och segregerad. Privatskolorna förvärrar situationen.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements