Demokrati eller ”Anpassokrati” ?

Vi måste anpassa oss till Den Nya Tidens krav, följa med i Utvecklingen, vässa vår kompetens inför Framtiden, bli konkurrenskraftiga nog för Marknaden, springa fortare för att möta Globaliseringen, bejaka det oundvikliga Framåtskridandet, inse att vissa Omständigheter inte går att påverka, förstå att Världen ständigt byter skepnad, inse att Samhället dagligen omskapas, haka på Rörelsen framåt. acceptera Livsstilsförändringar, vara positiva till ostoppbara Normskiften, ta till oss Den Nya Tekniken, omfamna Moderniteten. Gå på den enda odiskutabla och lysande vägen av Framstegstro.

Så går retoriken bland borgerliga politiker och debattörer, med slutsatsen att individer, företag och nationer oundvikligen och tvingande måste följa med i det dynamiska världsvida kapitalistiska marknadssamhällets ständiga Förändringstryck.

Men hallå! Är dessa företeelser jag markerat med stor bokstav eviga naturlagar, levande andeväsen, en slags gudar som råder över våra liv? Eller kanske ödets nornor som sedan vikingatiden deterministiskt och ödesbestämt styrt över mänskligheten?

Självklart inte. ALLT som sker i människans samhälle är beslutat och genomdrivet av levande människor, inget annat. Någon eller några ligger alltid bakom de förändringar som sker. Och dessa har accepterats – glatt eller motvilligt – av andra människor.

Bör det vara så? Nej! I en fungerande demokrati är det majoriteten av vanliga människor som efter debatt ska besluta om de eventuella förändringar de tycker bör ske. Eller bevara samhället som det är, om det anses bra. Eller gå tillbaka till en äldre samhällsmodell som man kanske tycker var bättre än dagens (typ folkhemmet).

Den demokratiska folkmakten innebär, när den fungerar, att vi inte bara släpas med längs Den Enda Nyliberala Vägen Framåt. Vi bestämmer själva vår väg framåt, bakåt eller stillastående. Vi kan välja att ställa vår demokratiska kompass åt 360 olika håll (och mer). Politik är att vilja och vi kan ta ödet i våra egna händer.

Så fungerar det inte nu tyvärr. Vi har politisk demokrati men ekonomisk diktatur. Det innebär att en liten elit av ägande makthavare styr över våra liv istället för folket. Istället för äkta demokrati har vi ”anpassokrati”. Vi tvingas anpassa oss till vad en liten minoritet själva i det fördolda har beslutat om vår gemensamma samhällsutveckling.

Så när dimmorna skingras ser vi att alla dessa luddiga begrepp jag benämnt med stor bokstav i själva verket döljer människor av kött och blod. En minoritet som fattar beslut som påverkar oss alla.

En mäktig och rik elit som bestämmer över våra liv och vårt samhälle. Vår internationella överklass och de borgerliga politiker och debattörer som går i deras ledband.

Hans Norebrink, 66, arbetare

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements