Skattesmitande IT-företag

De stora och välkända IT-bolagen Google, Facebook, Apple och Linkedin betalar ytterst lite skatt i Sverige. Detta kan de gör då annonser faktureras från andra länder. Resultatet är mindre omsättning i Sverige och lägre skatter. Dessutom leder internfakturering till minskad vinst i Sverige med minskad skatt som resultat. På detta sätt har alltid stora US.amerikanska företag i Sverige agerat, oavsett bransch. Så var det förr när US-amerikanska oljebolag dominerade bensinmarknaden i Sverige och så är det uppenbart nu när US-amerikanska IT-bolag dominerar sin bransch,.

I rapporten ”Den nya annonsmarknaden 2” som producerats av tidskriften Medievärlden uppskattas Facebooks annonsintäkter i Sverige ha landat på 0,5–1,5 miljarder kronor och Googles på drygt 3 miljarder kronor under 2014. Samma år betalade Google 76 miljoner i skatt i Sverige, vilket innebär att sökjätten. Apple å sin sida betalade bara 707 146 kronor i skatt. Jättarna Google, Facebook, Apple och Linkedins svenska bolag skattar tillsammans mindre än Gekås i Ullared. Att räkna skatten som procent av annonsintäkterna som ETC gör är dock helt orimligt. Från försäljningen ska ju kostnader som hyror, löner, el etc räknas av. Sen blir det en vinst och det är av den som skatten beräknas. Minskas vinsten med hjälp av internfakturering så blir skatten förstås mindre, men många kostnader går ju till andra svenska företag och måste räknas av.

De US-amerikanska bolagen försvarar sig i allmänhet med att de bara följer de lagar som finns i Sverige. Vilket naturligtvis är sant. Frågan är om inte våra politiker borde se över det här, men med tanke på att det är ett urgammalt agerande så finns det nog inte så stora möjligheter att förhindra det hela eller att ändra lagarna så den här typen av laglig skattesmitning inte fungerar. Däremot finns det ju ingen som helst anledning att locka hit dessa företag med hjälp av skattesubventionerad el, skattesubventionerade hyresavtal eller andra liknande arrangemang.

Det ser heller inte radikalt annorlunda ut i större bolag med svenskt ursprung som exempelvis King.com och Spotify. De ägs i allmänhet också från utlandet även om de har svenska ägare. Även de gör så för att minimera skatter och slippa ta ansvar och betala för den gemensamma svenska välfärden. King.com (Candy Crush etc) har inte ens ett dotterbolag i Sverige.

Vissa IT-bolags omsättning och vinst, namn, omsättning, vinst (MSEK), 2014

Spotify AB, 9 394, -819
Mojang AB (Minecraft), 2 070, 816 (2013)
Spotify Sweden AB, 1 619 -7
Microsoft AB, 1 398, 184
Apple AB, 457, 171
Apple Retail Sweden AB, 412, 3
Google Sweden AB, 389, 29
Fatalist Partners AB, 253, 5
Starbreeze AB, 223, 118
Ubisoft Entertainment Sweden AB, 190, 8
Paradox Interactive AB, 186, 34
G5 Entertainment AB, 184, 7
Linkedin Sweden AB, 59, 0
Facebook Sweden AB, 58, 3
Facebook Sweden Holding AB, 0, -210

Google Sweden AB har cirka 130 anställda, Facebook Sweden AB och Facebook Sweden Holding AB cirka 20 stycken tillsammans, Linkedin Sweden AB 30 anställda, Apple Sweden AB 160, Apple Retail Sweden AB 190, De två Spotifybolagen cirka 640 anställda tillsammans, Microsoft AB 500 anställda, Mojang cirka 30, Paradox Interactive cirka 60, Fatalist Partners 240, Ubisoft 320 och G5 Entertainment 190.

Det finns ytterligare ett 20-tal dataspels och Internetföretag i Sverige som omsätter mer än Linkedin Sweden AB och Facebook Sweden AB. De stora US-amerikanska företagen är i själva verket ganska små i Sverige även om de är stora när det gäller Internet på det internationella planet och även om de kanske egentligen är större då en del av faktureringen för svenska annonser sker i andra länder.

Tittar vi på den uppskattade annonsförsäljningen så blir Google större än Mojang och Facebook i samma storleksordning som Microsoft. För Apples del kan det konstateras att en del av deras försäljning i Sverige sker via bolag de inte äger medan annonsintäkter och försäljning på Itunes och Appstore bokförs i andra länder. På samma sätt är det förstås i Google motsvarande verksamheter. Deras omsättning och betydelse i Sverige är alltså mycket större än vad omsättningssiffror och antal anställda i Sverige ger vid handen.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
  • Sebbe Persson

    ”Frågan är om inte våra politiker borde se över det här, men med tanke på att det är ett urgammalt agerande så finns det nog inte så stora möjligheter att förhindra det hela eller att ändra lagarna så den här typen av laglig skattesmitning inte fungerar. ”

    Nej, det kommer aldrig att funka. En komplexitet, som är mycket större än hos de ”gammaldags” multinationella företagen, är att nätet och tjänster på nätet inte på samma sätt har någon nationell tillhörighet, tjänster utvecklas och tillhandahålls över nationsgränser. Det här är baksidan med cyperspace.