Reformera facken underifrån

Det som hänt i Kommunal bekräftar en utbredd bild av fackliga ledningar som lever ett liv långt ovanför medlemmarnas vardag med livsstil och löner som mer hör hemma på motståndarsidan.

Skandalerna i Kommunal handlar inte om några individers snedsteg utan om grundläggande brister som bör få konsekvenser i hela fackföreningsrörelsen. Sedan länge leds de flesta fackförbund av en tungfotad byråkrati, ett skikt som har skaffat sig makt och privilegier på medlemmarnas bekostnad. Detta skadar och försvagar fackföreningen vars enda styrka finns i medlemmarnas uppslutning kring sina organisationer.

Den upprensning som många medlemmar nu kräver inom Kommunal får inte stanna vid att några individer får gå. Det som krävs är en rejäl uppröjning och då inte bara i Kommunal, problemet finns i hela fackföreningsrörelsen. Två åtgärder som snabbt skulle ändra den kultur av toppstyrning som råder: avtalsomröstningar och lönetak i facket.

Att återinföra medlemsomröstningar om de centrala avtalen skulle dramatiskt ändra maktförhållandet inom fackförbunden. När dessa omröstningar avskaffades uppifrån var det en viktig del av byråkratiseringen av facken och att återinföra dem skulle ge medlemmarna en helt annan kontroll över sina egna organisationer.

Lönen för en facklig funktionär ska ligga på samma nivå som dem de företräder. Då lever ledning och medlemmar på samma villkor och ser världen på samma sätt. Facket ska inte var en karriärväg och hög lön ska inte vara ett skäl att söka sig till ledande poster.

Sådana förändringar kommer aldrig att ske uppifrån, inga privilegierade
skikt kommer någonsin att frivilligt släppa ifrån sig makt och förmåner. Förändringen kan bara ske om de som har mest att vinna på den, medlemmarna i de olika förbunden, underifrån organiserar sig för att demokratisera sina fackföreningar.

Socialistiska Partiets Verkställande Utskott 160122

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements
  • Sebbe Persson

    ”Förändringen kan bara ske om de som har mest att vinna på den, medlemmarna i de olika förbunden, underifrån organiserar sig för att demokratisera sina fackföreningar”

    Tyvärr är det väldigt lite som talar för att detta kommer att ske. Kommunalskandalen är inte unik, det är ett mönster som upprepas, igen, och igen, och igen….. Orsaken är en passivitet och ”gilla-läget-mentalitet”, som finns hos medlemmarna. Det finns få, som vill blåsa till strid och om det ändå sker är det under en begränsad period. Sedan är det ”business-as-usual” igen. Det mesta talar nog för att detta blir fallet även denna gång.

    Det är betecknande att det inte är kritiska medlemmar hos Kommunal, som ”upptäckt” pampväldet utan pressen. Det är först när mediastormen drar igång som intresset vaknar trots att de flesta nog i grunden varit väl medvetna om den pampkultur, som får sin näring från det att en facklig företrädare åker på sin första fackliga kurs. Då vistas man på konferensanläggningarna, då korkas grosshandlarvinet upp och fartblindheten etableras utan att någon ens hunnit funderat över det. Det är nivån ”golvets” företrädare, som är huvudproblemet, ledarskiktet är ändå hopplöst förlorat.

    Ett annat grundproblem är LO-facken symbios med den politiska makten. LO är de facto en helt integrerad del av den socialdemokratisk maktapparaten. Om en minister behöver bostad, ja då fixas detta välvilligt av ett fackförbund. Tacka f.. för att facket inte kan verka oberoende. Detta tar ifrån facket möjligheten att vara en kritisk kraft i samhället. Denna symbios är säkerligen en av förklaringarna till fackets och medlemmarnas stora och destruktiva passivitet.