Det finns ingen ökad social oro och ingen ökad brottslighet i Sverige

Media fylls just nu med artiklar och ledare om att den sociala oron i Sverige ökar och att folk blir räddare för att bli utsatta för brott. Det sistnämnda stämmer säkert, men det är en följd av medias skeva bevakning av verkligheten. Inte av den verkliga utvecklingen. Men det förstnämnda stämmer inte.

Risken att utsättas för våldsbrott och brott i Sverige har minskat stadigt sen början av 1990-talet och antalet som säger att de utsatts för brott har också minskat. Med tanke på att befolkningen samtidigt ökat rejält innebär det en kraftig minskning av brottsligheten och risken att utsättas för brott. Minskad alkoholförbrukning bland unga är sannolikt en stor anledning till denna utveckling i Sverige men samtidigt är utvecklingen likadan i hela västvärlden. En genomsnittligt äldre befolkning kan vara en anledning till det. Den ökade oron motsvaras alltså inte av en utveckling där våldet ökar oh risken för att utsättas för våld ökar.

Utsattheten för sexbrott är oförändrad sen lång tid tillbaka (Nationella Trygghetsundersökningen, NTU) även om anmälningarna ökat (Anmälningsstatistiken, Brå). Det betyder i klartext att mörkertalet (skillnaden mellan anmält antal brott och verkligt antal brott) för sexbrott minskar. Det är dock fortsatt mycket stort.

Att det skulle vara ökad social oro finns heller inga tecken på. Även om de ekonomiska klyftorna ökat (på grund av medveten borgerlig politik) i Sverige syns detta inte på något sätt i ökad social oro. Vi ser inga upplopp, ingen ökning av antalet demonstrationer och protester, i stort sett inga strejker osv. Det är lugnt. Att det skulle finns en ökad social oro som Naomi Abramowicz hävdar i GP är helt enkelt bara dumheter. Problemet är nog att det inte är vad hon menar. Hon menar att våldet ökar och har ingen koll på vad uttrycket social oro betyder. Ganska typiskt för denna obildade och okunniga ledarskribent. Det är hennes obefogade skrämselartiklar som möjligtvis minskar tilliten mellan folk, inte den verkliga utvecklingen. För när det gäller brottsligheten blir bara Sverige bättre och bättre. Brottsligheten minskar stadigt när den borde öka på grund av en ökad befolkning.

Abramowicz varnar för de ökade klyftorna som borgerligheten skapat. Samtidigt som hon i nästa andetag försvarar den borgerliga politiken som skapar de ökade klyftorna. Det finns ingen logik i hennes samhällssyn. Den är ogenomtänkt och osammanhängande.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements