Orimligt att avvisa flyktingar till Ungern

Tio debattörer i DN uttrycker stark kritik mot att det svenska Migrationsverket tänker utvisa asylsökande till Ungern enligt reglerna i Dublinförordningen. Anledningen till kritiken är att de anser att Ungern inte har någon egentlig flyktingmottagning utan i praktiken ägnar sig åt att fängsla flyktingar i anläggningar som liknar koncentrationsläger eller fängelser:

Ungern är ett EU-land som asylsökande skyr som pesten. Där erbjuder man ingen asylmottagning i vår mening, utan det handlar snarast om fängelseliknande villkor. Ett sådant detention centre är den bunkerliknande anstalten i Debrecen, som asylsökande i Sverige redan stiftat omild bekantskap med under sin äventyrliga färd mot norr.

Det är inhumant och oacceptabelt. Många länder som skrivit på Dublinförordningen undviker därför att skicka tillbaks flyktingar rill Ungern. En av de som slutat sända tillbaks flyktingar till Ungern är det allt annat än flyktingvänliga Danmark:

Det svenska Migrationsverkets behandling av Dublinförordningen är uppseendeväckande vad Ungern beträffar. Sverige är i full färd med att skicka tillbaka asylsökande i Sverige till Ungern – trots det landets grundmurat dåliga rykte som asylland. Juridiskt sett följer Sverige Dublinförordningen, men flera av de länder och institutioner där Dublinförordningen gäller har faktiskt stoppat överföringar till Ungern. Dit hör Norge, Danmark och Nederländerna.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Advertisements