Misstänkta oegentligheter i AIK Fotboll AB?

Verkställande direktören i AIK Fotboll AB under perioden 1 januari 2015 – 2 juni 2015, Thomas Edselius, ingick under februari 2015 ett flertal omfattande och delvis långvariga avtal för företagets räkning. Dessa avtal ingicks utan att styrelsen hade kännedom om innehållet och omfattningen av avtalen. Avtalen har enligt AIK Fotboll AB varit oförmånliga för dem.

När styrelsen fick kännedom om avtalen anlitade styrelsen en advokatfirma att utreda det hela. Slutsatsen av styrelsens egen granskning, tillsammans med advokatfirmans granskning, påvisade att det inte kan uteslutas att den verkställande direktören Thomas Edselius kan ha överträtt sin behörighet och sin befogenhet när han ingick avtalen. Styrelsen i AIK Fotboll AB är av uppfattningen att Thomas Edselius översked de föreskrifter som finns i den antagna VD-instruktionen inom AIK Fotboll AB.

Styrelsen för AIK Fotboll AB kommer därför att föreslå den kommande bolagsstämman som äger rum den 10 mars att avstyrka ansvarsfrihet för den tidigare VD:n, Thomas Edselius, för den period han var anställd.

– AIK Fotboll tar frågan på största allvar och det är viktigt för oss att agera när något inte ser ut att ha gått rätt till, det är också viktigt att agera så att ägarna, aktieägarna, medlemmarna och marknaden fortsatt känner förtroende för bolaget. Ett avstyrkande av ansvarsfrihet i revisionsberättelsen markerar allvaret i frågan. Styrelsen för AIK Fotboll AB och bolagets valda revisorer Ernst & Young är av samma åsikt när det gäller avstyrkandet av ansvarsfrihet, säger VD Mikael Ahlerup i en kommentar.

– Det som nu händer är att efter att bolagsstämman den 10 mars fattat sitt beslut i frågan gällande ansvarsfrihet kommer styrelsen för AIK Fotboll AB tillsammans med advokat utifrån beslutet på stämman avgöra nästa steg i den här frågan, avslutar Mikael Ahlerup.

Vilken typ av avtal det handlar och vad de innehåller vill Ahlerup inte kommentera enligt DN. Edselius uppger för sin del till samma tidning att han är chockad över det hela. Han vill i övrigt inte kommentera det hela. Thomas Edselius slutade som vd i juni 2015 efter tre år på posten. Innan det hade han varit ekonomichef i ett år. Hela affären gäller bara det halvår han var VD under år 2015. Han är idag engagerad i ett par dataföretag, ett fastighetsbolag och ett nystartat företag som verkar syssla med någon filmrelaterad verksamhet.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements