Åtal mot fem personer från SAAB:s tidigare ledning

Ekobrottsmyndigheten har väckt åtal vid Vänersborgs tingsrätt mot tre personer ur den tidigare styrelsen samt två tidigare ledande befattningshavare i Saab Automobile AB, det är den dåvarande storägaren Victor Muller, den tidigare VD:n Jan Åke Jonsson, den tidigare chefsjuristen Kristina Geers, en tidigare finanschef och en tidigare bolagsjurist. Samtliga fem åtalas för grovt försvårande av skattekontroll.

– De fem personerna åtalas för att gemensamt och i samförstånd låtit bokföra två inbetalningar på nästan 31 miljoner SEK (3,5 miljoner EUR). Detta har gjorts genom två osanna fakturor utställda till ett cypriotiskt bolag, säger chefsåklagare Olof Sahlgren. Att en del små fiffelföretag ägnar sig åt verksamhet med falska fakturor är välkänt. Att ett storföretag som Saab Automobile gjort det är mycket uppseendeväckande.

Pengarna betaldes dock från början från ett företag i Ukraina till bolaget på Cypern. På pappret skulle bolaget importera Saabar till Ukraina. Dukelevel Holdings som företaget heter förnekar all kännedom om det hela och inga spår av några utbetalningar har hittats hos bolaget. Det finns enligt åklagaren skäl att tro att pengarna ursprungligen kom från Vladimir Antonov och användes för att kringgå förbudet att använda honom som finansiär och delägare i Saab Automobile.

De tre styrelseledamöterna i Saab Automobile AB har varit ansvariga för att alla affärshändelser i bolaget bokfördes i enlighet med bokföringslagens bestämmelser.

Den tidigare tillförordnade finanschefen respektive bolagsjuristen tjänstgjorde under den aktuella perioden och har enligt åtalet deltagit i brottsligheten.

Brottet som de fem personerna åtalas för är enligt åtalet grovt med hänsyn till beloppet. Samtliga åtalade nekar till brott och förnekar kännedom om de aktuella fakturorna

Sen tidigare är också Jan Åke Jonsson, Kristina Geers och en bolagsjurist åtalade för grov urkundsförfalskning respektive grovt osant intygande. Åklagaren menar också att fler åtal kan följa.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements