EU-kommissionen hotar den svenska modellen

EU-kommissionen kommer enligt fackföreningen Byggnads att denna vecka presentera förslag på förändringar i utstationeringsdirektivet. Direktivet behandlar förhållandena för arbetstagare som för en begränsad tid utför arbete i en annan medlemsstat än där de normalt utför arbete. Förslagen som de nu är utfomade skulle innebära kraftiga inskränkningar i den svenska modellen och har skett helt utan samråd med arbetsmarknadens parter.

Mer i detalj skulle förslagen gripa in i den lönebildningsmodell vi har i Sverige, där parterna har ansvaret för att sätta löner. Förslagen skulle vidare begränsa rätten att vidta stridsåtgärder. Kommissionen säger också uttryckligen att man vill se en låglönekonkurrens på arbetsmarknaden.

– Det gör mig väldigt upprörd, och rent ut sagt förbannad, att EU kommissionen så tydligt struntar i löntagarnas rättigheter och väljer att krossa den svenska modellen. Förslagen innebär ett kraftigt ingrepp i föreningsfriheten och grundläggande fackliga rättigheter. Vi kommer naturligtvis aldrig att acceptera dessa ingrepp och försämringar, säger Byggnads ordförande Johan Lindholm i en kommentar.

– Jag förutsätter att regeringen omedelbart och offentligt tar avstånd från förslagen och ser till att de aldrig blir verklighet. Ännu en gång har EU valt att gå den fria rörligheten och marknadens ärende på bekostnad av vanligt folk. Detta kommer att skapa ytterligare söndring inom EU. Nu måste våra ansvariga politiker sätta ned foten, avslutar Johan Lindholm.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements