Bättre vaksamhet mot högerextremism hade stoppat Breivik

Vänsterextrem eller borgerligt nationalistisk terrorism har länge varit helt dominerande i Europa. Näst störst har den högerextrema terrorismen varit. Även under senare år. Muslimskt motiverad terrorism är det ovanligaste, men det har blivit vanligare. Norden avviker dock helt på detta område. Högerextrem terrorism har alltid varit det dominerande i Norden. Det värsta högerextrema terroristdådet som begåtts är Anders Behring Breiviks attack mot norska regeringen och mot ungdomslägret på Utøya.

Hade säkerhetspolisen i Norge varit mer intresserad av att övervaka de verkliga farliga rörslerna och personerna, dvs högerextremisterna istället för att slösa tid och resurser på ofarliga vänsteraktivister och muslimer så hade Breivik kunnat stoppas. Det behövs inget psykologiserande för att förstå detta. Det är samma problem i hela Norden, säkerhetspolisen fokuserar på de som är mindre farliga för att dessa personer tro och åsikter avviker mycket från säkerhetspolisens gena uppfattningar. De mycket farliga högerextremisterna har istället i stor utsträckning samma världsbild och åsikter som säkerhetspolisen. Resultatet är att säkerhetspolisen inte ser till säkerhet och hut utan snarare till ideologi när de väljer vilka de ska kontrollera och övervaka.

Det är inte förskolan och skolan som är ansvariga för att Breivik inte kunde stoppas. Det är istället den norska regeringen och en norska säkerhetspolisen som inte ser skogen för alla träd. Breivik och hans terroristdåd är ett resultat av den norska självförhärligande nationalistiska kulturen och de norska myndigheternas falsk hotbilder. Han är en konsekvens av norsk nationalism, inte ett psykologiskt undantag utan en naturlig följd av ett land med en onaturligt självförhärligande nationalism. Breiviks terrordåd är en konsekvens av norska myndigheters flathet, av norska myndigheters och säkerhetspolisers fördomar och felaktiga hotbilder.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements