Fler bedrägerier klaras upp

År 2015 anmäldes drygt 180 000 bedrägeribrott till polisen. Bedrägerier med hjälp av internet respektive kortbedrägerier ökar kraftigt, visar statistiken. Internet som brottsforum eller som möjliggörare förekommer inom alla typer av bedrägerier, liksom identitetsmissbruk i någon form.

En kartläggning från Brå visar att en stor del av bedrägerierna handlar om en köp- eller säljprocess, att andra personers identiteter ofta används av bedragarna liksom att internet har en central roll. Fem huvudkategorier framträder i kartläggningen. Den största kategorin är kortbedrägerier följt av kreditbedrägerier, annonsbedrägerier, fakturabedrägerier samt övriga telefon- och internetbedrägerier. Brotten berör många delar av samhället och drabbar privatpersoner liksom företag och myndigheter.

– Bedrägeribrotten omfattar allt från köp med stulna kontokort eller kortuppgifter, till omfattande bedrägerihärvor där företag används som verktyg. Vanligt är även annonser där leveransen av varan uteblir efter betalning liksom fakturor för varor eller tjänster som inte är beställda, säger David Shannon, utredare på Brå, i ett pressmeddelande.

Fler åtal och fler fängelsedomar

Även om det finns en stor obalans mellan brottsvolymen och de tillgängliga utredningsresurserna hos polisen noterar Brå flera tydliga förbättringar i rättsväsendets arbete med bedrägerier. Antalet bedrägeribrott som lett till åtal har ökat, liksom andelen lagföringar som faktiskt leder till fängelsedom. En viktig faktor är inrättandet av polisens Nationella bedrägericenter (NBC) och att polisen blivit väsentligt bättre på att samordna bedrägeriärenden.

Brå konstaterar också att rättsväsendet ökat förmågan att klara av stora och resurskrävande utredningar med flera gärningspersoner och många målsägare. De framhåller de åtgärder som föreslås i Åklagarmyndighetens RättsPM om assistansbedrägerier (RättsPM 2015:5) och menar att det är viktigt att kunskap om dessa åtgärder sprids inom rättsväsendet samt att de bör tillämpas även vid andra typer av utredningar.

Förebyggande insatser är nödvändiga

Bedrägerier handlar inte enbart om rättsväsendets förmåga att utreda och lagföra brott. De viktigaste insatserna för att minska bedrägeribrottsligheten är det förebyggande arbetet i samhället i stort, konstaterar Brå som därför pekar på ett antal förebyggande åtgärder som både näringslivet och den offentliga sektorn bör genomföra.

Det viktigaste enligt Brå är att stoppa brotten på ett tidigt stadium. Fler aktörer behöver delta i det förebyggande arbetet, särskilt näringslivet har ett stort ansvar. Ett sätt att minska kortbedrägerier, som är den största och snabbast växande kategorin, är exempelvis att bankväsendet och företag inom e-handeln kräver identifiering med e-legitimation vid köp. Med ökade kontroller blir det dock krångligare för kunden att genomföra köp och många företag är oroliga att de ska tappa kunder till konkurrenter.

– Representanter för handeln beskriver en konflikt mellan säkerhetsåtgärder och smidig försäljning. Med branschgemensamma säkerhetslösningar skulle konkurrensproblemet undvikas och kunden skulle få ett säkrare köp, säger Klara Hradilova Selin, utredare på Brå.

En åtgärd för att förebygga förekomsten av falska eller stulna identiteter är att se över regleringen för när personuppgifter får lämnas ut. I Sverige är det lätt att på laglig väg ta del av andras personuppgifter parallellt med att vi även har många typer av godkända identitetshandlingar. Att ha en central aktör som ansvarar för utfärdande och hantering av samtliga identitetshandlingar är ett av Brås förslag.

– Jag håller med om detta. Rättsväsendet ska självklart sträva efter att klara upp så många brott som möjligt, men ska inte belastas av bedrägerier som enkelt hade kunnat förhindras med bättre kontrollsystem hos myndigheter och företag, säger riksåklagare Anders Perklev i ett pressmeddelande från åklagarmyndigheten.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements