Terrorism stoppas inte med hårdare tag

Terrorism kan inte stoppas med hårdare tag. Möjligtvis tillfälligt undertryckas men eftersom förtryck, våld, bombningar, hårda tag och liknande driver fram desperata aktioner så innebär det också att en sådan politik skapar nya terrorister skapas. Därför kan inte hårdare tag stoppa terrorismen på ett långsiktigt och hållbart sätt.

Rent kortsiktigt kan hårda tag och förtryck kanske stoppa terrorismen tillfälligt. Men till ett högt pris. Ett mindre öppet, ett mindre demokratiskt samhälle.

Det enda som kan stoppa terrorismen långsiktigt är ökad solidaritet och ökad jämlikhet i världen. Det kan inte lösa problemen snabbt men det är det enda som kan ge en permanent lösning på problemet. Solidaritet mellan folk mot förtryckare. Solidaritet mellan oss i väst och flyktingarna från Mellanöstern, Afghanistan och Somalia som till stor del flyr från de som ägnar sig åt terrorism och despotiskt förtryck. Denna solidaritet kan inte uttryckas genom att våra länder blir diktaturer eller hårdare förtryck mot muslimer och invandrare i våra länder.

Det är grogrunden för terrorismen som i först hand måste undanröjas. Dvs fattigdom, diktatur, förtryck, religionsfanatism etc. Det senare undanröjs genom att moderna demokratiska samhällen skapas. Sådant tar tid och kommer att innebära bakslag. Men det är enda vägen att gå.

Europa växte ifrån, utvecklades ifrån, terrorismen på 1970-talet. Mellanöstern kan gå samma väg. För det krävs demokrati och solidaritet med de förtrycka och terrorismdrabbade från och i Mellanöstern. Däribland de som flyr till västvärlden.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements