Asyl på plats!

Min internationalistiska vänsteråsikt är att asyl bör sökas på plats i Mellanöstern – exempelvis på ambassader och i flyktingläger. Asyl i Sverige är gammalt nationalistiskt tänkande. Först genom att överskrida vår nationalgräns, komma in på vårt nationalterritorium, ta sig till vår avlägsna nationalstat får man söka asyl. Alla andra 60 miljoner flyktingar i världen då? Låt istället alla flyktingar söka asyl i den egna hemregionen i världen.

Det är tryggare eftersom flyktingarna slipper farliga resor över Medelhavet och genom Europa. Det är rättvisare eftersom alla får lika chans att söka asyl (alla klarar inte av att ta sig till Sverige). Det är effektivare eftersom vi kan välja ut de mest behövande (vilka inte alltid är de som kommer till Sverige). Det är billigare eftersom flyktingarna väntar på svar på plats (och slipper dyr tid på förvaring i Sverige). Det är humanare eftersom flyktingarna slipper orealistiska förväntningar (väl i Sverige tror många de får stanna). Det är hälsosammare eftersom i Sverige oroligt väntande flyktingar dessutom måste brottas med kulturchocken (bättre vänta i den egna kulturmiljön).

Det är internationellare eftersom vi ser alla flyktingar i världen, inte bara de som råkar dyka upp utanför vår dörr.

Hans Norebrink, u-landsvolontär, integrationsaktivist, socialistisk arbetare

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements
  • Principiellt är det inga problem med resonemanget. Praktiskt är det många problem. Det finns inte alltid möjlighet att fly till ett närliggande land för att söka asyl eller så finns det inte möjlighet att söka asyl i/från den diktatur där den förföljde bor. Det första gällde exempelvis efter Pinochets kupp i Chile och det senare gäller Ryssland idag. Det behövs alltså också möjlighet att söka asyl på plats i det land där personen vill ha asyl. Hela problematiken är alltför kraftigt förenklad i Hans resonemang.