Visst ligger Hagastationen fel, men …

Västlänken är kanske inte den billigaste lösningen på vissa kollektivtrafikproblem i Göteborg. Det är sannolikt inte heller den allra bästa, men kan kanske vara en del av framtida lösningar som blir bland det bästa som kan åstadkommas.

Det billigaste, dessutom bra nog, hade sannolikt varit att bygga en en ny pendeltågsstation i Gamlestaden som också omfattade linjen mot Alingsås. Järnvägsviadukten som möjliggör direkttåg från järnvägen söderut till järnvägarna norr- och österut måste då också byggas ut till dubbelspår och spårvagnshållplatser och busslinjer i Korsvägs och Lisebergsområdet flyttas till pendeltågsstationen i Liseberg så att den verkligen blir en del av kollektivtrafiken i Göteborg. På detta sätt kunde genomgående pendeltåg lätt skapas, byten till annan kollektivtrafik möjliggöras på två centrala platser. Gott nog och billigare än all andra förslag som hittills presenterats av olika debattörer och intressenter.

Men det som är beslutat är Västlänken med station vid Korsvägen, Haga och Centralstationen. Det kommer att fungera för ändamålet, men Hagastationen är förstås felplacerad,. Den borde självklart ha legat vid Järntorget där många fler bytesmöjligheter finns. Detta kan vi nog all hålla med om, oavsett om vi är för eller mot Hagastationen.

De aktiva motståndarna använder dock i stort sett aldrig detta argument utan för dem är det allvarligare att många träd måste sågas ner. Deras argumentation är sådan att de i praktiken motsätter sig alla förändringar som har med kollektivtrafiken att göra, men de har utan minsta tanke eller suck acceptera Marieholmstunneln och Röde Orm. Två helt onödiga och trafikalstrande byggen som är dåliga för klimatet och miljön i stort och i smått. Ökad biltrafik tycks gå bra, men inte förbättrad kollektivtrafik.

Argumentationen i Västlänksfrågan påminner om argumentationen kring Heden. Det har alltid varit så här, ändra inte på något är grundinställningen och sen säger de vad som helst för att försöka underbygga sin uppfattning. Rena lögner och falska argument är legio,vanliga. Det senaste är att argumentera för att Västlänken inte ska byggas på grund av att störningar alltid uppstår i tågtrafiken. Det är ju ett icke-argument. Om störningar och fel vore skäl till att inte bygga något skull ingenting någonsin byggas. Det är en helt befängd inställning som jag ser det. Om det vore ett argument skulle det dessutom snarast vara ett argument för Västlänken. En huvudanledning till störningar i järnvägstrafiken runt Göteborg är bristande kapacitet på Göteborgs central. Denna kapacitetsbrist avhjälps med Västlänken.

Att det skulle saknas alternativ vid stopp i Västlänkstunneln är också helt fel. Det är ju bara att köra den gamla Gårdatunneln istället. Vilket naturligtvis skulle underlättas om Lisebergsstationen behölls och det redan från början gicks en del pendeltåg den vägen. Alla tåg måste ju inte nödvändigtvis passera Korsvägen, Haga och Centralen. Det räcker kanske att en del går via Liseberg och Gamlestaden. Där håller jag till viss del med kritikerna, men av andra anledningar. De som planerar kollektivtrafik i Göteborg är ofta helst fastlåsta vid lösningar som de själva kommit på och har svårt att genomföra de mest basala saker för att förbättra kollektivtrafiken. Enkelspårighet, fastlåsthet och inflexibilitet präglar trafikplanerarna i Göteborg. Det finns enkla förbättringar som kan genomföras i detta nu.

Det nuvarande förslaget på en lösning av vissa kollektivtrafikproblem i Göteborg är i slutändan gott nog. Hagastationen är inte placerad på det bästa stället, men Västlänken är sannolikt det bästa som kan byggas i nuläget. Då får vi helt enkelt leva med Hagastationen.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements