Vänsterpartiet gör det enkelt för sig om brunkolet

Längst nere i sydöstra delen av det gamla DDR ligger Lausitz-området. Det är ett av Tysklands allra fattigaste områden, ett avfolkningsområde. Dessutom är det område där en av Europas minsta minoriteter, ett av de minsta minoritetsfolken med eget språk lever. Sorberna.

I Lausitz-området arbetar 7 500 människor i de brunkolsverksamheter som ägs av Vattenfall och som nu ska övertas av det tjeckiska företaget EPH. Indirekt jobbar ytterligare 20 000 i verksamheter som är beroende av Vattenfalls brunkolsverksamhet. Brunkolet är områdets överlevnad. Det är den industri som finns. Utan de jobben kommer regionen att avfolkas kraftigt och sorbernas kultur hotas. Det är något som måste tas med i beräkningen när frågan om Vattenfalls brunkol diskuteras. Den tyska regeringen skulle med all sannolikhet inte godkänt någon omedelbar nedläggning på det sätt som Vänsterpartiet, många miljövänner och debattörer i Sverige verkar vilja ha..

Det är uppenbart att all användning av brunkol måste avvecklas på sikt. Men att tro att svenska Vattenfall skulle få lägga ner sin brunkolsverksamhet med omedelbar verkan är obegripligt naivt. En direkt nedläggning för miljöns skull är inte ett alternativ.

Det skulle troligen till och med vara svårt för den tyska regeringen att förhandla fram en subventionerad långsam avveckling med ersättningsjobb etc. med ett statligt svensk bolag.  Inte heller är det ens säkert att den tyska staten skulle vilja avveckla överhuvudtaget. I ett förslag ska den svenska staten vara med och betala för nedläggningen och omställningen genom inrättandet av en stiftelse. Jag har svårt att se att den svenska staten eller den svenska befolkningen vill subventionera en sån omställning i Tyskland. Både med hänsyn till betydelsen för Lausitz-området och för den tyska elförsörjningen. Så alternativen är mycket mer osäkra och komplicerade än vad debatten i Sverige gör gällande. Att hota med att fälla den svenska regeringen om de tillåter Vattenfall att sälja brunkolsverksamheten, vilket Vänsterpartiet gör, är med andra ord mer än lovligt oseriöst.

För befolkningen i Lausitz så var sannolikt det bästa att Vattenfall sålde brunkolsverksamheten. För miljön var det troligen inte lika bra. EPH är ett bolag känt för att inte bry sig om klimatet och miljön. Ett bolag känt för att inte bry sig nåt annat än den kortsiktiga vinsten. De spekulerar i höjda kolpriser som en följd av den tyska kärnkraftsavvecklingen, Men det kan repareras på sikt. Förhoppningsvis med så liten kostnad som möjligt. För Vänsterpartiet är det bästa inte att leka populister på bekostnad av befolkningen i Lausitz eller sorberna.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements