Göteborgs fattigaste områden

Det finns många sätt att se om ett område är fattigt. Medelinkomst, ohälsotal, arbetslöshet, trångboddhet etc. Hög arbetslöshet och låg medelålder ger låg medelinkomst medan hög ohälsotal snarare hänger ihop med låg arbetslöshet och ålder. Arbetslösa personer är i allmänhet inte sjukskrivna så de får lägre ohälsotal. Äldre personer har högre ohälsotal, dvs de är oftare sjukskrivna. I de flesta av stadsdelarna på listan har svenskfödda personer högre ohälsotal. Utlandsfödda har högre arbetslöshet och i allmänhet lägre medelinkomst. Det senare beror dels på högre arbetslöshet, men också på lägre medelålder.

Men oavsett vad vi mäter så framträder de fattiga stadsdelarna i Göteborg tydligt. De ligger i nordöst, på västra Hisingen och kring Frölunda Torg. De flesta har mest utlandsfödd befolkning men några har mest svenskfödd.

Stadsdel, medelinkomst 2013

Östra Bergsjön 135 000
Norra Biskopsgården 143 500
Hammarkullen 148 200
Hjällbo 149 200
Västra Bergsjön 159 900
Eriksbo 160 200 (Hjällbo)
Lövgärdet 162 700
Gårdsten 165 100
Grevegården 172 700 (Tynnered)
Frölunda Torg 177 300
Länsmansgården 187 200
Södra Kortedala 188 600
Södra Biskopsgården 189 400
Norra Kortedala 190 900
Svartedalen 198 200 (Biskopsgården)

De lägsta inkomsterna finns i Länsmansgården, Biskopsgården, miljonprogramsstadsdelarna i Angered med undantag av Angered C och Rannebergen, Bergsjön, Kortedala, Frölunda och Tynnered. Det är också där som den högst arbetslösheten finns även om sambandet mellan höga arbetslöshet och låg medelinkomst inte är helt perfekt.

Stadsdel, arbetslöshet okt 2014

Eriksbo 18,7% (Hjällbo)
Norra Biskopsgården 18,2%
Lövgärdet 17,6%
Östra Bergsjön 17,1%
Hammarkullen 15,5%
Västra Bergsjön 15,3%
Hjällbo 15,2%
Gårdsten 14,9%
Grevegården 14,5% (Tynnered)
Rannebergen 13,8%
Norra Kortedala 13,8%
Länsmansgården 13,4%
Södra Kortedala 12,3%
Frölunda Torg 12,0%
Södra Biskopsgården 11,8%
Svartedalen 11,8% (Biskopsgården)
Ängås 11,7% (Tynnered)
Tofta 10,3% (Frölunda)

Hög arbetslöshet och låg medelinkomst tycks ha ett uppenbart samband medan sambandet mellan höga ohälsotal och låg medelinkomst inte är lika stor. Hög arbetslöshet medför lägre ohälsotal då arbetslösa inte brukar vara sjukskrivna. Lägre medelålder som medför lägre medelinkomst ger också lägre ohälsotal. I de flesta stadsdelar på listan är ohälsotalen för svenskfödda högre än för utlandsfödda. Svenskfödda har lägre arbetslöshet och högre medelålder. Trots dessa problem är det i stort sett samma stadsdelar som finns med på listan ööver höga ohälsotal, Frölunda, Tynnered, alla stadsdelar i Angered utom Hammarkullen och Gårdsten, Bergsjön, Kortedala, Länsmansgården och Biskopsgården.

Ohälsotal, ersatta dagar per person 2014

Tofta 48,6 (Frölunda)
Angered C 47,4
Ängås 44,4 (Tynnered)
Södra Kortedala 43,9
Svartedalen 43,4 (Biskopsgården)
Rannebergen 43,0
Frölunda Torg 42,3
Skattegården 41,5 (Tynnered)
Eriksbo 40,7 (Hjällbo)
Östra Bergsjön 40,4
Norra Kortedala 39,1
Västra Bergsjön 38,1
Lövgärdet 37,5
Länsmansgården 36,3
Grevegården 35,8 (Tynnered)
Linnarhult 35,4
Södra Biskopsgården 35,4
Hjällbo 35,2

Stadsdelar med högre andel svenskfödda, oftast en majoritet, och högre medelålder dominerar stadsdelarna med höga ohälsotal. När det gäller låg utbildning är det omvänt. Där dominerar stadsdelar med hög andel utlandsfödda och låg medelålder.

Stadsdel, andel med eftergymnasial utbildning 3 år eller längre 2014

Lövgärdet 12,4%
Gårdsten 12,6%
Östra Bergsjön 12,9%
Hjällbo 13,0%
Länsmansgården 13,3%
Eriksbo 14,2% (Hjällbo)
Hammarkullen 14,2%
Rannebergen 15,2%
Norra Biskopsgården 15,4%
Västra Bergsjön 16,1%
Svartedalen 16,3% (Biskopsgården)
Grevegården 16,5% (Tynnered)
Angered C 17,7%
Norra Kortedala 18,2%
Agnesberg 18,4%
Skälltorp 19,7% (Backa)
Södra Biskopsgården 19,8%
Guldringen 19,9% (Tynnered)

Människor med låga inkomster tenderar att bor i hyresrätt. De flesta områden med låg medelinkomst förekommer också bland de som har hög andel hyresrätter. Men sambandet är inte tydligt. Det finns flera stadsdelar med högre medelinkomster bland de med hög andel hyresrätter. Dessa ligger samtliga centralt i Göteborg.

Andel hyresrätter 2014

Skattegården 95,2% (Tynnered)
Tofta 94,0% (Frölunda)
Östra Bergsjön 91,7%
Hjällbo 91,3%
Norra Biskopsgården 90,6%
Högsbohöjd 90,5%
Frölunda Torg, 89,9%
Landala 89,0%
Lövgärdet 88,9%
Södra Biskopsgården 86,1%
Gårdsten 85,8%
Haga 85,7%
Stigberget 84,5% (Majorna kring Bangatan)
Eriksbo 82,0% (Hjällbo)
Hammarkullen 80,8%

Men oavsett vad vi tittar på är bilden i det stor hela ganska klar. De fattigaste områdena i Göteborg är alla miljonprogramstadsdelar i Angeredsområdet, vidare Kortedala, Bergsjön, Frölunda och Tynnered.

Backa som under flera år år präglades av stor social oro hör inte till de fattigaste områden i Göteborg. Det gör inte heller Järnbrott, Flatås, Kaverös, Högsbo, Slätta Damm, Tuve, Brunnsbo och Kärra för att nämna några andra miljonprogramsområden i utkanterna av Göteborg.

De miljonprogramsområden som inte tillhör de allra fattigaste har lägre andel hyresrätter och högre andel svenskfödda. Det gäller dock inte alltid om de ligger inne i centrum som Landala och Stigberget (Bangatan) som har hög andel hyresrätter.

Andra miljonprogramsområden i centrala delar av Göteborg är Guldheden, Annedal, Olivedal, Masthugget, Gråberget, Kallebäck och Björkekärr. Det är inga fattiga områden. Med andra ord går det inte att säga att det finns ett samband mellan miljonprogram och fattigdom. Det beror snarare på var miljonprogramsområdena är byggda och om de omges av annan fungerande stadsbebyggelse eller inte.

Andel utlandsfödda 2014

Gårdsten 63,4%
Norra Biskopsgården 62,9%
Östra Bergsjön, 60,6%
Hjällbo 58,5%
Hammarkullen 57,4%
Lövgärdet 57,1%
Västra Bergsjön 53,2%
Eriksbo 52,1% (Hjällbo)
Angered C 48,0%
Södra Biskopsgården 47,1%
Svartedalen 46,0% (Biskopsgården)
Grevegården 44,9% (Tynnered)
Norra Kortedala 44,2%
Länsmansgården 43,3%
Södra Kortedala 42,7%
Frölunda Torg 42,6%

Endast 8 områden har en majoritet utlandsfödda. Räknas även barn till två utlandsfödda föräldrar lär dock samtliga områden på listan ha en majoritet personer med utländsk bakgrund.

Alla uppgifter är från Göteborgs stads officiella statistik.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

3 svar på “Göteborgs fattigaste områden”

  1. Järnbrott, Högsbo, Slätta Damm och Björkekärr är inte miljonprogramsområden. Det är inte Kortedala eller Biskopsgården heller.

    1. Jo det är dom i praktiken.Definitivt Högsbos olika områden (exempelvis Högsbohöjd och Flatås) som ju till stora delar är byggda efter 1964. Att säga att Länsmansgården är miljonprogram men inte Biskopsgården är ju också ganska löjligt. Bergsjön men inte Kortedala blir lika dumt. Landala men inte Guldheden likaså. Stadsplaneringsmässigt är alla de områden jag nämner miljonprogramsområden och det är vad de flesta menar när det kallar bostadsområden för miljonprogram. Beteckningen miljonprogram kom dock först kring 1970. Att det skulle byggas en miljon bostäder är dock från socialdemokraternas bostadspolitiska program 1964. Men den statliga utredning som kom att formulera en ny bostadspolitik startade 1957 och kom snabbt med en uppskattning om hur många bostäder som behövdes (1,5 miljoner lägenheter 1960–1975). Slutbetänkandet kom dock inte förrän 1965.

Kommentarer är stängda.