Friskolor ökar segregationen

Det är vad en rapport från Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO) visar även om de själva väljer att försöker bortförklara detta. De kan nämligen helt riktigt konstatera att privatskolor (officiellt kallade friskolor) främst startas i två typer av områden, dels rika socialt privilegierade områden och invandrartäta områden där befolkningen har låg social status. Genom att det inte går att visa någon klassmässig skillnad på var privatskolor etableras.

ESO slår också fast att vinstdrivande företag inte kan ägas söka sig till områden där vinsten kan förväntas vara högst. Problemet är att det inte stämmer. Rapporten visar att det inte finns tillräckligt med uppgifter och underlag för att dra några slutsatser om var vinstdrivande privatskoleföretag etablerar sig.

Sammantaget är det uppenbart att ESO:s experter och forskare inte på något sätt är opartiska. De väljer att tolka de verkliga resultaten som fan läser bibeln.

Det är i motsats till vad ESO säger tydligt att privatskolorna ökar segregationen. Detta gör de på två sätt.

Etableringarna i centrala lägen i städerna och i rika områden lockar främst elever från en privilegierad bakgrund, från en över- och övre medelklassbakgrund. Dessa väletablerade och högpresterande elever försvinner därmed från den offentliga skolan i det område där de bor.

I fattiga områden startas skolor av religiösa eller etniska minoriteter. På det sättet isoleras anhängare av vissa religioner från anhängare av andra och människor med olika etnisk bakgrund från varandra.

Ökad klassmässig, etnisk och religiös segregation är resultatet. Det är inte bra för samhällsutvecklingen i stort. Det minskar förståelsen och acceptansen av andra som avviker från det en person är van vid, det ökar motsättningarna och underlättar för fördomar att få fäste och sprida sig.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements