Hjörne förlorar sitt medieimperium

Familjen Hjörne äger det som idag är Sveriges nästa störst tidningskoncern. De har ägt företaget länge men tredjegenerationens, Peter Hjörne, vidlyftiga spekulationer och utdelningar, har gjort att familjeföretaget hamnat på obestånd och har begärts i rekonstruktion. Peter Hjörne har därmed också skapat en tydligt illustration det det vanliga talesättet om företagarfamiljer. Den första generationen bygger upp, den andra förvaltar och den tredje slösar bort, river och förstör.

Den föreslagna lösningen för den stora Stampen-koncernen som familjen Hjörnes mediekoncern heter är att nya ägare tas in (breddat ägande), en ackordsuppgörelse med fordringsägarna görs vilket innebär en nedskrivning av skulderna och att nya låneavtal med långivarna skrivs. Nya ägare innebär med all sannolikhet att familjen Hjörne förlorar makten och inflytanden över tidningskoncernen. Sannolikt kommer den också att styckas upp, vissa tidningar kommer troligen att läggas ner, andra säljas till sådana som vill driva mindre lokaltidningar och Göteborgs-Posten kanske tas över av nåt stort mediebolag.

Enstaka bolag som ingår i koncernan har dock redan lyfts bort från rekonstruktionen och ytterligare några kommer att lyftas bort. V-TAB Örebro AB som i nuläget saknar anställda och verksamhet sätts i konkurs. OTW som bland annat gör bilagan Två Dagar har sålts till Allers-koncernen. Stampens dotterbolag Modern Women Media, som bland annat driver Devote.se, Rodeo och familjeliv.se har enligt förvaltaren av rekonstruktionen redan klarat av att reda upp sin ekonomi och kan därför lyftas bort från rekonstruktionen. Stampen Local Media med all dagstidningar och Stampen Digital Media är dock fortfarande föremål för rekonstruktion ihop med moderbolaget.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements