Förvirring i GP om tillfälliga boenden

GP har publicerat en artikel har skrivit om tillfälliga boenden i Göteborg som avslagits av Mark och miljödomstolen. Det verkar dock som om artikeln blandat ihop ett par olika saker och olika typer av tillfälliga boenden. Mark och miljödömstolen har beslutat att inte bevilja tillfälliga bygglov för vissa bostäder:

Jahja Zeqiraj (S), ordförande i Fastighetsnämnden, blir förargad över beslutet:
– Bostäderna är byggda, det är det som är problemet. Det sägs enligt domen inte finnas ett tillfälligt behov eftersom det varit brist på studentbostäder i 20 år, det är totalt obegripligt att vi motarbetas när vi försöker presentera en lösning, säger han och fortsätter:
– Enligt domen ska tillfälliga bostäder ha karaktären av en nödbostad, typ Meros camping. Det betyder att det är i princip kalla handen för alla våra planerade temporära bostäder. De anses bland annat ha för hög kvalitet för att vara av tillfällig karaktär.

Zeqiraj uppger att det handlar om tillfälliga bostäder som redan är byggda. Inga bostäder av något slag är byggda på de områden som valts ut för tillfälliga flyktingboenden så antingen är Zeqirajs uttalande fel eller så handlar beslutet inte om de tillfälliga flyktingboendena som artikelförfattaren Loudiyi tror. Även tidigare har tillfälliga bostäder för studenter fått avslag medan de på annat håll tillåtits. resonemanget även där har varit att det varit brist på studentbostäder i 20 år och alltså handlar det inte om att det tillfälligt saknas bostäder. Detta resonemang gäller inte flyktingbostäder där det uppenbart finns ett tillfälligt behov.

Frågan är vad det är som beslutats i Mark och miljödomstolen. Handlar det om flyktinboenden eller om studentboenden. Handlar det om att det bristen inte är tillfällig för studentboenden eller handlar det om flyktingboenden med för hög standard för att vara tillfälliga? Eller om båda delarna? Artikeln i GP låter oss sväva i ovisshet. Journalisten Mounir Loudiyi gör ett dåligt jobb. Jahja Zeqiraj är eventuellt förvirrad.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements