Insatsstyrka ska jaga skattesmitare

Det är i alla fall vad Vänsterpartiet vill.  De föreslår att 100 miljoner om året ska satsas på att skapa en insatsstyrka mot skattesmitare. Satsningen blir ett av partiets krav i förhandlingarna med regeringen om höstbudgeten.

– Vi vill att Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket ska bilda en gemensam enhet där de ska göra allt vad de kan för att förhindra skattebrott och skatteflykt. Skattesmitarna ska jagas och sättas dit, säger Vänsterpartiets ekonomiskpolitiska talesperson Ulla Andersson.

Skatteflyktingarna undanhåller tiotals miljarder i skatt varje år. Pengar som skulle behövas i välfärden.

– Vi behöver de här pengarna till cancervården, förlossningsvården och barnen i förskolan. Vi vill ha ett samhälle som håller ihop och där vi alla hjälps åt och bidrar efter förmåga. Vi behöver en permanent paus från skatteflyktingarna, säger Ulla Andersson.

Men ärligt sagt undrar jag om detta verkligen behövs. Det har de senaste åren vidtagits en lång rad åtgärder för att komma åt skattesmitare och det internationella samarbetet har utvidgats och fler saker är på gång. Vänsterpartiet menar dock att det inte räcker:

Så sent som i våras presenterade regeringen en tiopunktsplan med åtgärder för att motverka skatteflykt. Bland annat föreslogs fler internationella samarbeten och mer resurser till skatteverket som två av åtgärderna.

Men regeringens initiativ räcker inte, tycker Ulla Andersson:

– En del av de punkterna är sådana som Vänsterpartiet har drivit igenom i förhandlingarna. Visst är det bra att man tar steg på vägen, med det är inte tillräckligt. Bland annat så behövs det en särskild enhet som jobbar med att bekämpa skattebrott och där skatteflykt är en del. Men det behövs också lagändringar och andra insatser. Vi är beredda att ge denna tänkta enhet de resurser och verktyg som behövs för att komma åt det här samhällsproblemet.

Frågan är dock om en sådan insatsstyrka som Vänsterpartiet tänkt sig verkligen har någon som helst effekt. Jag misstänker att så inte är fallet. Då blir det hela bara ett spel för gallerierna och mer byråkrati. Inte så bra.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements
  • Sebbe Persson

    Ganska typiskt för vänsterpartiet idag. Ett sammelsurium av spretiga förslag för att slippa ta i tu med grundproblematiken. Att ta itu med grundproblemen skulle ju kunna äventyra samarbetet med den nyliberala regeringen något som man inte vill.

    Det är väl klart att skattesmitning är ett problem men inte den stora frågan. Skattesystemets stora problem är att skatter inte används som ett kraftfullt fördelningspolitiskt verktyg. Detta vågar inte ”fegisarna” i vänsterpartiets ledning ta i. Sorgligt!

    • Jag ska fundera på ett inlägg om skatter som fördelningspolitiskt verktyg.