Antalet anmälda brott ökade under första halvåret

Under första halvåret 2016 anmäldes totalt 748 000 brott, vilket är 3 procent fler anmälda brott än motsvarande period föregående år. Det visar den preliminära statistiken över anmälda brott som Brå publicerat i dag. Ökningen handlar nästan enbart om ökat antal anmälda bedrägeribrott som skett på och via internet. Nästan alla andra brottstyper minskar.

De brottskategorier som ökade mest i antal anmälda brott var bedrägeribrott och skadegörelsebrott. De enskilda brottstyper som ökade mest i antal anmälningar var datorbedrägeri, skadegörelse (ej klotter) mot stat, kommun, landsting och övrigt klotter. De brottskategorier som minskade mest i antal anmälda brott var stöld- och tillgreppsbrott samt narkotikabrott. De enskilda brottstyper som minskade mest i antal anmälda brott var övrig stöld och snatteri, klotter mot kollektivtrafiken, annan skadegörelse (ej klotter), bedrägeri med så kallad bluffaktura och eget bruk av narkotika.

När det gäller narkotikabrott styrs antalet anmälningar helat av polisens arbete. De avspeglar inte några verkliga förändringar vad det gäller narkotikabrotten. Andra typer av undersökningar visar att narkotikabruket legat still i omkring 20 år. Det har varken ökat eller minskat.

Anmälda brott mot person

Under första halvåret 2016 anmäldes och registrerades 130 000 brott mot person (3–7 kap. brottsbalken), vilket är 6 procent fler anmälda brott än första halvåret 2015. Enskilda brottstyper för vilka antalet anmälda brott ökade mest var bland annat misshandel (+9 %), olaga hot (+7 %) och sexualbrott (+13 %). Enskilda brottstyper för vilka antalet anmälda brott minskade mest var bland annat olaga tvång, avlyssning m.m. (?8 %) och ofredande (?1 %).

Intressant är att antalet ofredanden som anmälts minskat något samtidigt som antalet anmälningar om sexuellt ofredande ökade med 21 procent till 4 950 brott, medan anmälda brott om sexuellt tvång, utnyttjande med mera ökade med 12 procent till 605 brott. Antalet anmälda våldtäktsbrott ökade med 10 procent, till 3 000 brott. Antalet anmälda sexualbrott med 13 procent. Nivån på antalet anmälningar när det gäller sexualbrott har varit stabil sen 2009 med ökningar vissa år och minskningar andra år. Sen 2009 finns ingen ökning av nivån på antalet anmälningar.

När det gäller dödligt våld (mord, ddråp, vållande till annans död) så är anatlet anmälningar alltid långt över detverkliga antalet händelser. Enlöigt Brå var antalet fall av döädligt våld 48 stycken det första halvåret, vilket är i nivå med förra årets mordsiffra på 112. Detta motsvarar den nivå som fanns för omrking 10 år sen, men är högre än 2010-talet i övrigt. Sen mycket lång tid tillbaka är trenden att det dödliga våldet minskar.

Anmälda stöld- och tillgreppsbrott

Under första halvåret 2016 anmäldes och registrerades 242 000 tillgreppsbrott (8 kap. brottsbalken), vilket är en minskning av antalet anmälda brott med 4 procent jämfört med första halvåret 2015. De enskilda brottstyper som minskade mest i antal anmälda brott var biltillgrepp (?6 %) och stöld ur och från motordrivet fordon (?7 %). Enskilda brottstyper som ökade mest i antal anmälda brott var bland annat cykelstöld (+2%). De allra flest typer av rån, inbrott och stölder minskar eller ligger på samma nivå som de senaste åren. Bankrån som brottstyp har i praktiken helt försvunnit.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements