Europols rapport om terrorism – separatism och nationalism

Enligt DN så var flertalet terroristdömda i Europa islamister. DN eller den icke namngivne journalisten bakom artikeln väljer att tolka Europols rapport bokstavligt och begriper inte dess innebörd. Sannolikt med flit, för inte beror det väl på att journalisten inte begriper vad personen läser. Eller handlar det om en robotskriven artikel? Slutsatsen är i all fall fel.

TE-SATFlertalet terroristdåd och flertalet dömda för terroristbrott är hade en separatistisk/nationalistisk drivkraft och orsak. Att det vid en först anblick inte ser ut sås beror på att de terroristdömda i Storbritannien inte klassificerats alls. Men eftersom vi samtidigt vet att de flesta terroristbrott i Storbritannien har med Nordirland att göra vet vi att det handlar om separatism/nationalism.

2015 föll 527 domar i mål som handlade om misstänkta terrorbrott. 417 av åtalen ledde till fällande dom. 198 av samtliga domslut gällde terrorbrott med koppling till islamism. 94 procent av de domarna var fällande.

Flest domar som rörde islamistisk extremism – 120 stycken – föll i Belgien, varav 116 var fällande.

171 domar föll i terrormål med kopplingar till separatistiska rörelser, de allra flesta i Spanien. I den kategorin friades de misstänkta i 47 procent av fallen. För en stor andel av de domar som föll i terrormål specificeras inte vilken typ av organisation de misstänkta sympatiserat med. Detta var fallet i 109 fall. Majoriteten av dem – 106 domar, föll i Storbritannien. Huvuddelen av de 106 har koppling till Nordirland och ska alltså räknas som separatism. Om vi räknar med 100 separatistiska dåd i Storbritannien blir det totala antalet dömda för separatistiska dåd 271, betydligt fler än antalet domar för islamistiskt motiverade terroristdåd.

45 domar föll i mål som handlade om vänsterextrem terrorism. Där friades 33 procent av de åtalade.

3 domar rörde högerextrem terror, varav 2 var fällande.

Domar för terroristbrott 2015

Separatism/nationalism, cirka 270, Storbritannien, Spanien, Frankrike
Islamism, 198, Belgien
Vänsterextremism, 45
Högerextremism, 3

När det gäller antalet rapporterade terroristattacker under 2015 så dominerar 3 länder, Storbritannien med 103, Frankrike med 73 och Spanien med 25. I Frankrike ökade antalet terroristattacker beroende på fler islamistiska och högerextrema terroristattacker.

Antal terroristattacker 2015

Separatism/nationalism, 165 (Storbritannien 100, Frankrike 47, Spanien 18)
Islamism, 18 (Frankrike 15, Danmark 2, Storbritannien 1)
Vänsterextremism, 13 (Spanien 7, Italien 4, Grekland 2)
Högerextremism, 9 (Frankrike 7, Grekland 2)

Sannolikt är antalet högerextrema terroristdåd kraftigt underrapporterade, framförallt i de länder som tidigare tillhörde östblocket men även i andra länder. VI vet ju själva att brott i Sverige som skulle rapporterats som terroristbrott om det varit vänstermänniskor eller muslimer som begått dem inte rapporteras som det när högerextremister begår dem. Ett tydligt exempel är nazisterna med sprängämnen i Halland.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements