Separatister begår terroristdåd men muslimer arresteras

Rasism styr den europeiska antiterroristpolitiken. Den överväldigande majoriteten av de terroristdåd som begås i Västeuropa begås av separatister/nationalister. Det handlar som små separatistgrupper i Nordirland, Galicien, Baskien och Korsika. Detta framgår klart i Europols rapport om terrorism i EU under 2015. De flesta terroristdåd sker med andra ord i Storbritannien, Frankrike och Spanien.

Antal terroristattacker 2015

Separatism/nationalism, cirka 165 (Storbritannien 100, Frankrike 47, Spanien 18)
Islamism, 18 (Frankrike 15, Danmark 2, Storbritannien 1)
Vänsterextremism, 13 (Spanien 7, Italien 4, Grekland 2)
Högerextremism, 9 (Frankrike 7, Grekland 2)

När det gäller de som grips som misstänkta för terrorism är läget ett helt annat. Då handlar det om att det är muslimer som grips.

Antal gripna 2015

Islamism, 687 (Frankrike 377, Spanien 75, Belgien 60)
Separatism/nationalism, 168 (Spanien 75, Frankrike 44, Irland 41)
Vänsterextremism, 67 (Spanien 37, Grekland 16, Tyskland 9)
Högerextremism, 24 (Polen 13, Frankrike 6, Grekland 5)

Antalet gripna för separatistiska och islamistiskt motiverade terroristdåd ska vara högre. Men Storbritannien särredovisar inte sina terroristdåd så antal som gripits är okänt, men det totala antalet gripna i Storbritannien var 134. Flertalet av dessa var sannolikt knutna till misstankar om muslimskt motiverade terroristdåd.

Siffrorna saknar rim och reson på flera sätt.

1.Antalet högerextrema terroristdåd är klart underrapporterade. I Tyskland ägde exempelvis 800 attacker mot flyktingförläggningar rum. 2014 var motsvarande antal 198. Dessa attacker är i mina ögon att betrakta som terrorism i många fall.

Idag är det 5 år sen den värsta terroristattacken någonsin i Norden, Breiviks attack mot regeringskvarteren i Oslo och massaker på Utøya. Trots att det var en högerextremistiskt motiverad terroristattack tas uppenbarligen hot från och brott begångna av högerextremister ännu inte på allvar.

2. Diskrepansen mellan de få muslimska dåden och de extremt många som grips är inte rimlig. Den kan bara vara ett tecken på islamofobi och rasism. Muslimer grips uppenbarligen på allt för lösa boliner och troligen ofta helt utan anledning. Det är uppenbart om vi studerar siffrorna i rapporten.

Antalet offer är dock betydligt större i de islamistiskt motiverade terroristattackerna vilka framförallt skett i Frankrike. Detta motiverar förstås en något större insats mot muslimskt motiverad terrorism. men det kan omöjligen gör så stor skillnad som siffrorna visar, speciellt som i också kan konstatera att de flesta som dömdes för terroristbrott under 2015 dömdes för separatistiskt/nationalistiskt motiverade dåd.

Domar för terroristbrott 2015

Separatism/nationalism, cirka 270, Storbritannien, Spanien, Frankrike
Islamism, 198, Belgien
Vänsterextremism, 45
Högerextremism, 3

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements