Att bosnier klarat sig bra i Sverige är lätt att förstå

Bosnierna kom till Sverige på 1990-talet som flyktingar från ett krig. Precis som syrierna nu. Det var inte en utvandring på grund av fattigdom utan flykt från krig. Det innebär också att utbildningsnivån var förhållandevis hög i gruppen även om forskare hävdar att de inte var mer högutbildade på grund av låg medelålder. Men det var bl.a. barn till personer med högre utbildning. Vilket underlättar att klara sig bra i Sverige. Att det forna Jugoslavien också har en kultur som mer liknar svensk kultur än vad som gäller länderna i Mellanöstern underlättade säkert också liksom det faktum att Sverige då inte hade en så enorm bostadsbrist som idag. Men framförallt finns det en annan mycket enkel förklaring.

Sen lång tid tillbaka, faktiskt sen 1960-talet, var Sveriges näst största invandrargrupp från Jugoslavien, dvs de talade och talar samma språk som bosnierna. Denna grupp var väletablerad, hade arbeten, egna företag och barn som fötts och vuxit upp i Sverige. Det fanns också en väletablerad föreningsmiljö och utvecklade kontakter med personer kunniga i språket på de flesta svenska myndigheter osv. Manegen var krattad för bosnierna. De ingångar som behövs i ett samhälle var redan på plats. Det blev därför lätt för bosnierna.

Att bosnier klarat sig bra är inte en gåta för en person som använder sitt förnuft och borde alltså inte vara det för forskare heller även om SVD påstår det.

Men läs också: Är jugoslaver brottsligare än andra?

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements