Social men arg

Before the DawnBoknytt
Nicholas Wade
Before the Dawn
Penguin Books

Social men arg

Utforskningen av människans genom går med rasande fart. Det är bara en tidsfråga innan man kan kartlägga de gener som styr exempelvis vårt sociala beteende. Då kan vi vetenskapligt beskriva människoartens sanna natur.

Denna är påverkad av vår kultur = vår sociala miljö. Troligen har kulturell påverkan gjort oss biologiskt mindre stridslystna. Det har möjliggjort allt större samhällen med tillitsfullt samarbete med främlingar och icke-släkt.

Läs mer i denna spännande populärvetenskapliga bok ”Before the Dawn – Recovering the Lost History of Our Ancestors”. Om människans evolutionsarv. Lär om parbildning, språk, kultur, altruism, krig, samarbete, religion och människans extremer av aggression (mer än schimpansen) och socialitet (mer än bonobon).

Hans Norebrink

Läs mer: Goodreads, NPR, Google, NYT,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements