Strejk i Göteborgs hamn

Ingen lösning på konflikten i Göteborgs hamn kunde nås före klockan 14.00 idag 15:e november utbryter strejk på Skandinaviens största containerterminal. Därför blir det nu strejk i hamnen. En serie punkstrejker, som förväntas stänga ner all produktion under arbetsnedläggelsetillfällena, kommer därefter att genomföras fram till fredag förmiddag.

Bakgrunden till konflikten är att det stora rederiet Mærsk och dess dotterbolag APM Terminals som driver Skandiahamnen i Göteborg. Sedan APM Terminals övertog driften av containerterminalen i Skandiahamnen har hamnan präglats av driftstörningar på grund av dålig planering och framförhållning från företags ledning.

Företaget har också infört en antifacklig personalpolitik som bland annat inneburit att svensk arbetslagstiftning, arbetsmiljöregler, kollektivavtal och andra överenskommelser åsidosatts. APM Terminals har försökt bestämma vilka fackliga företrädare som ska kunna delta i förhandlingar och fackliga förtroendemän har hindrats från att informera medlemmar om aktuella frågor.

Förhandlingar har pågått i det sista, men ingen överenskommelse har kunnat uppnås och därför blir det nu strejk. Företaget har visat sig mycket ointresserat av kompromisslösningar och vill bara genomföra sina diktat. De har inte ens accepterat medling från sin egen arbetsgivarorganisation, Svenska Hamnar.

Hamnarbetarförbundet, avd 4, uppmanar alla, även medlemmar från andra hamndelar samt pensionärer och sympatisörer att ansluta sig till till strejkvakten under veckan. Under tisdagen och onsdagen kommer det enligt fackföreningen att även vara hamnarbetare från Halmstad, Helsingborg och en större delegation danska hamnarbetare på besök. Ett dussin hamnarbetare från APM-terminalen i danska Århus kommer att finnas på plats.

För mer information om strejken och bakgrunden till den läs på hemsidan och de flygblad som Hamnarbetarfacket gett ut:

Flygblad om APMT-konflikten

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements